PRATİK BİLGİLER

  • Sıralama

Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler ile Nüfusu 5000'den az olan Belediyelerde Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2018 - 31.12.2018)

Diğer Vergiler

Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi oranları.

İşgal Harcı

2464 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince alınacak harçlar.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

İşyeri Açma İzin Harcı

İşyeri Açma İzin Harcı

Kaynak Suları Harcı

Belediye Gelirleri Kanunu 65.md gereğince alınacak Kaynak Suları Harcı

Tellallık Harcı

Tellallık Harcı

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı

Hayvan kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı

Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı

Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı