PRATİK BİLGİLER

  • Sıralama

Diğer Belediye Vergileri

Diğer Belediye Vergileri

İşgal Harcı

İşgal Harcı

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

İşyeri Açma İzni Harcı

İşyeri Açma İzni Harcı

Kaynak Suları Harcı

Kaynak Suları Harcı (Belediye Gelirleri Kanunu 65.Md)

Tellallık Harcı

Tellallık Harcı

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı

Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı

Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

Kayıt ve Suret Harcı

Kayıt ve Suret Harcı