PRATİK BİLGİLER

  • Sıralama

İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar

İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar

Bina İnşaat Harcı

Bina İnşaat Harcı

Sağlık Belgesi Harcı

Sağlık Belgesi Harcı

Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı Parasal Limitleri

Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı Parasal Limitleri

Kamu Konutları Aylık Ücretleri

Kamu Konutları Aylık Ücretleri

2019 Yılında Satın Alınacak Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri

2019 Yılında Satın Alınacak Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri

Gelir Vergisi Stopaj Oranları

Gelir Vergisi stopaj oranları (01.01.2018-31.12.2018)

Kamu İhale Kanunu Limitleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2018 yılı parasal limitleri.

Devlet İhale Kanunu Limitleri

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 2018 yılı limitleri.

Birlik Meclis ve Encümen Üyeleri Huzur Hakkı

Mahalli idare birliklerinin meclis ve encüme üyelerinin 2018 yılı huzur hakkı miktarları.