Resmi Yazışma Kuralları

  • Sıralama

Büro Personeli

Hocam, İdaremizde hizmet gereği büro personelinin bir kısmı taşeron işçidir. Elektronik imzalı yazışma sistemi içinde bu taşeron personelin e-imza kullanarak kendi parafıyla yazı hazırlanmasında her hangi bir sakınca var mıdır? Sakınca bulunmadığı ta...

Yönetmelik Onayı ve Yürürlüğü

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz Meclisince kabul edilen Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin onayı için (Yürürlük ve Yürütme kısmının sonu) m...

Yönetmelik İlanı

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce hazırlanacak Emir ve Yasaklar Yönetmeliği Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra resmiyetini kazanabilmesi için hangi...

İmza Yönetmeliği

Mahalli idareler imza yönetmeliği var mıdır? Varsa Belediye olarak kendi yönetmeliğimizi çıkarmalı mıyız? İyi çalışmalar.

Yönetmeliklerin İlanı

3011 sayılı kanunun 2.maddesinde Mahalli İdarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki ve görev alanlarına giren yönetmelikler mahallinde çıkan gazete ve diğer yayın yolları ile ilan olunur denmektedir. Belediyemizde yeni kurulan müdürlüklerin çalışma...

Yönetmelik Çalışması

Sayın Hocam, Belediyemiz birimlerince görev, yetki, sorumluluk ve çalışma yönetmelik taslakları hazırlanmış olup, meclis kararı alarak belediyenin internet sayfasında ilan ederek yürürlüğe koyabilir miyiz, yoksa 2007/39 sayılı genelgede belirtildiği...

Kapanan belediyelerin mühürleri

6360 sayılı Kanun gereği kapanan Belde belediye başkanlıklarına ait bulunan mühürlerin teslimi kapanan belediye başkanlığınca Darphaneye mi gönderilecek, yoksa birleştiği İlçe belediyesine mi teslim edecek?

Yazışmada arz/rica

Sayın Hocam saygılar sunarım. Benim sorum şu; Belediyemizin yazışmalarında ilçemizde bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığına arz mı edeceğiz, yoksa rica mı?

Resmi Yazışmaların Üst Kurumlara Gönderilmesi

Sayın Hocam, belediyeden ilçedeki kamu kuruluşlarına ya da genel müdürlüklere yazı gönderdiğimizde bazı kurumlar kaymakamlık bazıları da valilik aracılığıyla göndermemizi istiyorlar. 1) Bu uygulamanın asıl sebebi nedir? 2) Hangi kurumlara biz direk y...