Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

Tek İsteklinin Katıldığı İhalelerde Sözleşme İmzalama Süresi Hk.

Merhaba hocam, açık ihale usulü ile yapmış olduğumuz yapım ihalemizde 3 kişi dosya indirmiş olup ihaleye bir kişi katılmıştır. Komisyon kararımızın tebliğinden sonra 10 gün itiraz süresini beklememiz gerekli mi? Tek istekli olduğundan beklemeden sözl...

Toplu İş Sözleşmesi Farkına Yüklenici Kârı Uygulanması Hk.

696 Sayılı KHK ile Belediye bünyesinde özel şirketlerde çalışan personellerin Taşerondan kadroya geçiş işlemleri için Belediye Bünyesinde kurulan XXX şirketimiz ile yetkili Sendika arasında Toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Personeller Asgari ücret...

Belediye Şirketi İle Belediye Şirketi Arasında İmzalanacak Sözleşmede Yüklenici Kârı Oranı Hk.

Merhaba hocam; 696 sayılı KHK ile taşerondan Belediye bünyesinde kurulan şirketlere geçişleri yapılarak kadroya alınan personeller için Belediye ve Belediye Şirketleri arasında imzalanan Personel Hizmet Alım Sözleşmesi için Belediye Şirketinin kar or...

Belediye Personel Şirketi İle Yapılan Hizmet Alımı Sözleşmesi İşçilik Maliyeti Hk.

Belediyemiz Şirketinde çalışan işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olarak şirket ve yetkili sendika arasında toplu sözleşme imzalanmaktadır. Kurum tarafından yapılan doğrudan hizmet alımlarında ve hakediş ödemelerinde; - Asgari işçil...

Yüklenicinin Mali Aczi ve Sözleşmenin Feshi Hk.

Birim fiyatlı sözleşme imzalanan ihalede devam eden işin %50'lik kısmı tamamlanmış iken yüklenici mali olumsuzluk nedeni ile sözleşmenin fesih edilmesini talep etmektedir. İzlenecek süreç hakkında bilgi talep etmekteyiz. Saygılarımızla.

Mal Alım İhalesinde Sözleşme İmzalanmaması Hk.

Sayın Hocam, Belediye Başkanlığımızca 21 (f) ye göre mal alım ihalesi yapılmış, sözleşmeye davet süresi içerisinde yüklenici tarafından mallar idaremize teslim edilmiştir. Mallar Belediye Personelince kontrol edilmiş, eksik bulunmamaktadır. YÜklenici...

Alt Yüklenici Sözleşmesinde Damga Vergisi

Merhaba hocam, İlçemizde yapacağımız Sentetik Futbol Sahası Yapım İşi için yüklenici ile sözleşme imzaladık. Yüklenici alt yüklenici ile sözleşme yapmış ve "Alt Yüklenici onayı" almak için aralarında yapmış oldukları sözleşmeyi bize göndermiştir. Yük...

Yabancı Menşeli Ürün Alımı

İdaremizce, arıtma tesislerinde kullanmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince, direkt yabancı menşeili ürün alınabilir mi? Teknik şartnamede yabancı menşeili ürün alımı belirtilebilir mi? Yabancı menşeili ürün alımında, nasıl bir yol izlen...

Araç Kiralama İhalesinin Feshi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemizin hali hazırda devam eden temizlik aracı kiralama ihalesi mevcutken, envanterine araç kazandırma saikiyle yeni model araç satın alınması düşünülmektedir. Bu gerekçeyle ihalenin feshi cihetine gidilebilir mi? İdaremiz...

Araç Kiralama Hizmet Alımında İhaleden Sonra Yeni Poz Oluşturulması

Sözleşme aşamasında olan ve 4 kısımlı bir araç kiralama ihalesinin kısımlarından birinde bulunan 4x4 pickup araçların (bu kısım sadece 4x4 pickuptan oluşmakta, başka bir araç yok) tamamı arazide kullanılacak olarak değerlendirildi ve birim fiyat üzer...