Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

İhale Sözleşmesinin İdarece Feshi Hk.

İdaremiz karkas halde bulunan belediyemize ait binayı, 2018 yılında kültür merkezi olarak projesini çizdirip 2019 yılı ocak ayında işin ihalesi yapılmıştır. Yüklenici firma ile 1.805.000,00 TL bedel üzerinden anahtar teslimi sözleşme imzalanmıştır. B...

İtiraz Süresi Sona Ermeden Sözleşme İmzalanması Hk.

Hocam, yapılan ihale işlemleri sonucunda ihale kesinleşmiş ve kesinleşme kararı ihaleye teklif veren firmalara gönderilmiştir. Mevzuatta da belirtildiği üzere İhaleye itiraz süreci bulunmaktadır, teklif veren firmalar kesinleşen ihale kararına herhan...

Maddi Sıkıntı Sebebiyle Sözleşmenin Feshi

Hocam Merhalabar. 29.07.2019 tarihinde Belediyemiz tarafından Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi ihalesi yapılmış ve yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Yer teslimi yapılarak yüklenici işe başlamıştır. Yüklenici işin yaklaşık % 15 ini bitirmiştir. Bele...

Yer Teslimindeki Gecikme Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

2018/339017 İKN ile ihalesi yapılan ve 05.09.2018 tarihinde yüklenici 875.000,00 TL ile sözleşmeye bağlanarak 10.09.2018 de işe başlama tarihi ve 160 günde bitirilmesi gereken 50000 metrekare kilitli parke taşı döşeme yapım işi, İlçemiz Türkiye Elekt...

İlaçlama Hizmeti Alımı Hk.

Hocam 4734 sayılı kanun gereği; Belediyemiz tarafından 15 kişinin çalışacağı ilaçlama hizmet alımı ihalesi yapmayı planlamaktayız.Bu ihaleyi 18 ay yapmayı düşünüyoruz.(2020 sonuna kadar).Bu iş sürekli personel çalıştırmaya yönelik bir iş olduğundan d...

Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi Hk.

İdaremiz 08.01.2019 tarihinde 2018/674048 ihale kayıt numarası ile Gümüşova Belediyesi kültür merkezi ek bina yapımı (mevcut karkas bina) ihalesi yaptı. İhaleyi 1.805.000 TL bedel ile ……. firması kazandı. O zamanki yönetim bu binanın yapımı için mecl...

Sözleşmede Değişiklik

Belediye tarafından ihalesi yapılan ve yaklaşık % 45'i tamamlanan imar yollarının açılması ve çeşitli yapım işlerinde işin kalan % 55'lik kısmından vazgeçilmesi ve iş ile ilgili alınan birim fiyat teklif cetvelinde bulunmayan yeni iş kalemi açılarak...

Akaryakıt İhalesinde Belediye Sınırları İçerisinde Akaryakıt İstasyonu Bulunması Şartının Getirilmesi Hk.

Sayın hocam; 1) Yapacağımız akaryakıt İhalesinin, Teknik şartnamesine; “Belediye sınırları içerisinde, belediye mücavir alanında veya hizmet alanında akaryakıt istasyonu bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” İbaresi e...

Sözleşmenin Feshi

4735 sayılı Kanunun geçici 4. maddesine istinaden fesih talebinde bulunan yüklenici firmanın fesih talebine Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından olumsuz görüş bildirmesi durumunda idare Bakanlığın verdiği kararın aksi yönünde karar vererek fesih kar...

Yapım İşinde Süre Uzatımı

Sayın Hocam, yapım işi ihalesi sözleşmesinin 9. maddesinde ''Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.'' ibaresi bulunmakt...