Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

İşe Başlama Tarihi ve Sözleşme Tarihi Hk.

Hocam merhabalar; yapmış olduğumuz hizmet alımı ihalesinde sözleşmede işin başlama ve bitiş tarihleri kesin olarak belirtilmiştir. Ancak tekliflerin değerlendirilmesi ve kesinleşen ihale kararının tebliği karara itiraz süresi sözleşmeye davet ve yaşa...

Yüklenicinin Üçüncü Kişiler Verdiği Zararlar Hk.

İlçemizde yapılan altyapı çalışmaları esnasında bir vatandaşın bahçesine ait ağaçların zarar görmesinden bahisle vatandaş para talep etmektedir. 1- Bu parayı firma mı? belediye mi ödemeli 2- Firma böyle bir ödemeyi kabul etmeyip parayı belediye hesab...

Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi

2018 yılı Nisan ayında sözleşmesi yapılan yapım işi ihalesinde Belediyemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 4 milyon TL. bedel ile yapılan asfalt ihalesinde bütçe yetersizliği nedeniyle %20 civarında iş yapılmış ve yapım işi durdurul...

Nakit Yetersizliği Sebebiyle Süre Uzatımı Hk

Sayın hocam, Belediyemizce ihalesi yapılan 4 adet parkın ödemesi 31.12.2018 tarihinde yapılması gerekmekteydi. İşin 1. hakedişi yapıldı ve bütçe emanetlerine alındı. İhalede kalan hakediş kısmını belediyemizde ödeme ve nakit sıkıntısı nedeniyle işi d...

Kesin Teminat

Hocam kolay gelsin. 2886 sayılı kanunu göre yapılacak 3 yıllık taşınmaz kiralanması yapılacak olup ihale şartnamesinde ikinci yıl ve üçüncü yıl kira artışları üretici fiyatları endeksine göre yapılacağından burada teklifler sadece 1.yıl için mi yapıl...

Sözleşmenin Fesih Halleri

Sayın Hocam; Belediyemizce bakım onarım ve inşaat yaptırılması işine ait sözleşme yüklenici ile imza altına 23/11/2018 tarihinde alınmıştır. Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar gereği kamu ihale sözleşmeleri ile yapım işleri genel şartnamesi hükümler...

Eksiklikler Dolayısıyla Kesin Teminattan Kesinti Yapılması Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz tarafından müzikli fıskiye sistemleri yaptırıldı. Kesin kabul işlemleri yapılması işlemlerinde bozulan ve çalışmayan eksikliklerin yapılması için yüklenici firmaya yazı yazıldı. Verilen süre içerisinde eksiklerini yaptırmadı....

Sözleşmenin Feshi

Hocam iyi çalışmalar; 2018 mali yılı içerisinde 12 ay süre ile peyderpey alımı yapılan parke taşı alımı ihalesinde yüklenici firmaya 03.01.2018 tarihinde iş başlangıcı verdik. Firma istediğimiz zaman bize parke temini yapmadığı için 17.01.2018 tarihi...

Sözleşmenin İfa İmkansızlığı Dolayısıyla Feshi Hk.

iyi günler hocam, benim sorum şöyle; ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözleşmeye bağlanmış, içeriğinde %70 dövize endeksli imalatları bulunan bir yapım işine ilişkin sözleşme tarihinden sonra döviz kurunda yaşanan aşırı yükselmeler sonucunda yüklenicinin...

Alt Yüklenicinin Alacak Talebi

İyi günler. Yüklenici ile taşeron arasında imzalanan sözleşmeyi kuruma veriliyor. Yüklenici taşerona işçi ödemeleri dışında herhangi bir ödemede bulunmuyor. Taşeron yükleniciden sözleşmeye göre alamadığı ödemelerini asıl işveren kurumdan isteyebilir...