Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

Sözleşmenin Feshi

Sn. Hocam Merhaba, Belediye Başkanlığımızca ihalesi yapılan yapım işi süresinde tamamlanamamıştır. Gerekli tebligatlar yüklenici firmaya yapılmıştır. Yüklenici firma ekonomik zorluklardan dolayı imalatların bazılarını yapamayacağını söylemiştir. İşin...

İhalelerde Sözleşmeden Önce İstenecek Belgelerde Sorumluluk

İhale üzerinde kalan isteklilerin kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden SSK borcu yoktur belgesini sözleşmeden önce vermediği halde idare tarafından sözleşme yapılmasının hukuki sorumluluğu kime...

Gecikme Cezası Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 2013 yılında Devlet İhale Kanunu kapalı teklif usulüyle yapılan "Kat Karşılığı Alışveriş Merkezi ve Home Ofis Yapım İşi" İhalesi İdari şartnamesinde işin, iş bitirme süresi içerisinde bitmemesi halinde gecikme cezası o...

Gecikme Cezası

İdaremiz ile yüklenici arasında yapım işi ihalesi sözleşmeye bağlanmıştır. Ancak yüklenici işi iş programına uygun olarak yerine getirmemiş, iş programının çok gerisinde kalmıştır. İşin bitiş tarihi beş ay sonra olmasına rağmen yükleniciye yapılan ik...

Sözleşmenin Devri

İyi günler...Hizmet alımı ihalesinde firmanın sözleşme devri konusundaki talebi doğrultusunda yapılacak işlemler nelerdir? 2-Sözleşme devrinde yasal olarak bir sakınca var mıdır? İyi çalışmalar. 

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğindeki Değişiklik Hk.

10.02.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Memur yiyecek yardımında değişiklik olmuştur. Kurumumuz yıl başında yapılan İhale kapsamında 1 yıllık memur personel yiyecek yardımının aylık kart üzerinde yatırılmaktadır. Ancak yönetmelikte yapılan değ...

Yükleniciden Çöp Aracı Kiralanması

Sayın hocam: 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002...

Taşeron İşçi Hizmet Alımı İhalesinin Feshi Hk.

Belediyemizde Kent Temizliği İhalesi 30.10.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup söz konusu ihale Kamu İhale Kurumu tarafından itiraz üzerine iptal edilmiştir. Ancak devam eden kent temizliği işi 31.12.2017 tarihinde sona ereceğinden ve şehrin çöp to...

Taksitli satışlarda gecikme zammı

Sayın hocam, 2886 sayılı yasa hükümleri gereği belediyemize ait bir işyerinin satışı gerçekleştirilecek, Şartnameye satış bedelinin dörtte biri peşin kalanı birer aylık süreler ile üç taksitte ödeneceğine dair madde konulmak isteniyor. Bu durumda tak...

Büro personeli hizmet alımında benzer iş

4734 sayılı kamu İhale Kanunu hizmet alımı ihaleleri kapsamında "Büro Personeli Hizmet alımı" ile ilgili ekap üzerinde yayınlanan ihalelerin idari şartnamelerinin iş deneyim belgesi ile ilgili bölümünde "kamu veya Özel sektörde her tür...