Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

Ödemelerde Gecikme Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi

Sayın Hocam, İhalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan Yapım İşinin süresi 60 gündür ve işyeri teslimi yapılmıştır. Yüklenici ilk hakediş hazırlanmadan önce idarenin ödeme güçlüğü çekeceğini anlaması üzerine 180 gün ek süre istemektedir. Bu duruma göre...

İhaledeki Ödeme Şartlarının Değiştirilmesi Hk.

Sayın Hocam Merhabalar. İhalesi yapılan ve sözleşmeye bağlanarak işe başlanan bir işte ödeme şartları daha önce düzenlenmiş olmasına rağmen (Ödeme şartı hakedişden 300 gün sonra taksitler halinde ödenecek ibaresi var.) daha sonra ödemenin belediyemiz...

Yapım işi süre uzatımı

Belediyemizce yapılan 365 gün süreli bina yapım ihalesine ait şartnamede işe başlama ve bitirme ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir. Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş ) gün içinde Yapım...

İhale süresi hakkında

5393 sayılı Kanununun; Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontroll...

Şartnameye Aykırı Tüketim Malı

İhale suretiyle alınan kömürün bir kısmı teslim alınmış ve kullanılmıştır.Ancak teslim alınan kömürlerin şartnamede istenilen özellikleri taşımadığı yaptırılan tetkikler neticesinde anlaşılmıştır.Kullanılan kömürlerin bedeli henüz ödenmemiştir.Buna g...

İhale sözleşmesinin süresinden önce feshedilmesi

İdare tarafından 01.02.2017 - 30.04.2017 tarihlerini kapsayan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinin sözleşme ve iş süresinin bitmeden idarenin ve firmanın ortak isteği ve muvafakatı doğrultusunda erken sürede işi sonlandırması mümkü...

Kira Artış Oranı

Sayın Hocam; 2886 Sayılı Kanunla yapmış olduğumuz Kiralama ihaleleri Kira bedelleri artışlarında Yİ-ÜFE’ nin % değişim oranını mı? Yİ-TÜFE’nin % değişim oranını mı? Yoksa ikisinin bir arada olduğu değişim oranının mı? Esas alınması gereki...

Meclisçe İhale Sözleşmesinin Feshi

İyi çalışmalar, 2015 yılında yapılan temizlik ve çöp toplama ihalesi 2016 yılında başlayıp 31.12.2018 yılında sona erecektir. İhale için Belediye meclisi tarafından 3 yıllık olması için meclis kararı alınmıştır. Belediye meclisi devam etmekte olan bu...

İhale Sözleşmesinin Karşılıklı Feshi

İlçe geneli çöp toplama işi için 01.05.2016 -31.12.2017 tarihlerini kapsayan 20 aylık ihale yapılmış ve ihaleye tek katılımcı girmiştir. İhale götürü bedel hizmet alım ihalesidir. İhale yapılmadan önce mali hizmetler müdürlüğünden ödenek tahsisi iste...

Akaryakıt Alımında Süre Uzatımı

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, 200 bin Litre Motorin ile 10 bin litre Benzin için 2016 yılında ihale açmış bulunmaktaydık. Fakat Akaryakıt çeşitli nedenlerden dolayı, yarısını ancak harcaya bildik. Fakat sözleşmede alış...