Şartname ve Sözleşmeler

  • Sıralama

Ortak Girişimde Ortaklardan Birinin Ayrılması

Selam hocam belediyemizde parke taşına alan ve işin yüzde 65 i tamamlanan ortak girişim olan A,B firması A firması yüzde 70 B firması yüzde 30;pilot A firmasından yüzde 30 ortaklık payı olan B firması bu aşamada ortaklıktan ayrılabilirmi ? ayrılırsa...

Mal Alımında Süre Uzatımı Verilmesi

Sayın hocam; Mal alımı olarak, birim fiyat üzerinden ihalesi yapılan parke alım işinde İşin süresinin sonuna gelinmiş fakat idarenin talebi ile parke teslimi yapıldığından yüklenici parkenin % 10’unu ancak teslim edebilmiştir. İşin süresinin bitmek ü...

Sözleşmenin Feshi

Sayın Hocam; Belediyemizce yapılmış olan personel hizmet alımı ihalesinin idare ve yüklenicinin ortak kararı ile fesih edilmesi mümkün müdür dayanağı nedir? Ortak fesih nedeninden dolayı her hangi bir cezayi işlem uygulanır mı ya da yasaklı fiil olar...

Sözleşmenin Feshi Sebebiyle Oluşan Zarar

Sayın hocam; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20/a maddesine istinaden Yapım işi yapan bir yüklenicinin sözleşmesi feshedilmiştir. Yapım işleri genel şartnamesinin sözleşmeni feshi ve tasfiye durumları başlıklı 47 maddesinin 8. Fıkrasınd...

Yapım İşinde Yüklenicinin Kesin Kabul İçin Başvurmaması

Sayın Hocam:Yapım işleri ihalesinde kesin kabul yapılması yüklenicinin başvurusu üzerine mi yapılır yoksa süresi içerisinde Belediye kendisi mi yapar?

Kesin Kabul ve Kesin Teminat

Sayın Hocam; 1) Mezbaha yapım ihalesi yaptık. İlgili firma süresi içerisinde kesin kabul için belediyemize dilekçe vermezse banka teminat mektubunu nakde çevirebilir miyiz? (Kesin teminat mektubu sürelidir.) 2) Süresi içinde kesin kabul için başvuru...

Süre uzatımı verilmesi

İdaremizce mal alımı ihalesi yapılmıştır. Alınacak malın idarenin yazısı ile peyderpey istenileceği belirtilmiştir. Yüklenici firma ise idarenin istediği zamanlarda ve istediği oranlarda malzemeyi teslim etmiştir. Ancak ihalenin süresinin bitmesine s...

Ortak Girişimde Haciz İşlemi Hk.

Selam hocam, belediyemize ihale veya mal veya hizmet alım işlerinde taahhütte bulunan kişi veya firmalara gelen icra yazılarında icraca tek firmaya veya tek kişiye icra konmuş, ancak bizdeki ihaleyi kazanan ve mal hizmet işini yapan kişi veya firma o...

Temlik

Belediyemize kilitli parke taşı yapım işine ait ihale üzerinde kalan firma başka kişi veya firmalar tarafından noterce temlik vererek paranın tamamına yakın temlik konmuştur. Burada işçinin parası dahil tüm parayı temlik vermektedir. Sormak istediğim...

Traktör Tahsisi

Belediyemiz temizlik işlerini yürüten yüklenici firma belediyemizden çöp işlerinde kullanmak üzere traktör talebinde bulundu. Şöförünü kendi getireceğini söyledi. Traktörü tahsis yapmak veya kiralamak ancak İş güvenliği ile ilgili sorumluluk almak is...