Sayıştay

  • Sıralama

Fiyat Farkı Hesabında Ödenek Dilimi ve İş Programına Uyulmaması

Bu Karar, fiyat farkı hesaplanırken ödenek dilimi ve iş programına uyulmaması üzerine verilmiştir.

Yersiz Süre Uzatımı ve Gecikme Cezası

Bu Karar, yersiz olarak süre uzatımı verilmesi sonucu, yükleniciden kesilmesi gereken gecikme cezası tutarlarının kesilmemesi üzerine verilmiştir.

Restorasyon İşinde Görevlendirilen Danışmana Ödeme Yapılması

Bu karar, restorasyon işinde görevlendirilen danışmana protokol hükümlerine aykırı olarak fiilen çalışmadığı günler için ödeme yapılması üzerine verilmiştir.

Katı Atık Bedellerinde Risk Payı Ödenmesi

Bu Karar, katı atıkların tarife bedelleri tam maliyet ilkesine göre belirlenmiş olmasına rağmen yükleniciye yapılan ödemelere ayrıca %2 oranında risk payı ilave edilerek ödeme yapılması üzerine verilmiştir.

Uygulanamayan Projeleri Hazırlayan Firmanın Sorumluluğu

Bu Karar, yapım işinin projelerin kusurlu olmasından dolayı feshedilmesine rağmen uygulanamayan projeleri hazırlayan firmaya yaptırım uygulanmamış olması nedeniyle verilmiştir.

İnşaatta Öngörülenden Düşük Dozda Betan Kullanılması

Bu Karar, işlere ait statik projelerde öngörülen beton sınıfından düşük dozda hazır beton kullanılması üzerine verilmiştir.

Öngörülenden Düşük Dozda Hazır Beton Kullanılması

Bu Karar, işlere ait statik projelerde öngörülen beton sınıfından düşük dozda hazır beton kullanılması nedeniyle verilmiştir.

Yüklenicinin Karşılaması Gereken Aksaklığın Doğrudan Teminle Çözülmesi

Bu Karar, doğrudan temin usulü ile daha önce başka bir iş kapsamında olan belediye hizmet binasının çatı kısmına su izolasyonu yapılmasına istinaden verilmiştir.

İhalenin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklife Verilmemesi

Bu Karar, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklife verilmemesi nedeniyle verilmiştir.

Kira İhalesi Sözleşmesini Fesheden Şahsın Teminatı

Bu Karar, kira ihalesini kazanan şahsın sözleşme yaptıktan sonra ihaleden vazgeçmesi, idarece teminatın eksik gelir kaydedilmesi ve 2886 sayılı Kanunun 84’üncü maddesine göre işlem yapılmaması üzerine verilmiştir.