Sayıştay

  • Sıralama

Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı

Sayıştay Başkanlığının ilamında, Belediye tarafından memur personele yemek yardımı kapsamında nakit ödeme yerine geçen yemek fişi (Yemek Kartı) verilmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği yönündeki temyiz istemi sonucunda verilen karar

Yüklenici Firma Sorumluluğundaki İşlerin Belediye’ye Ait Araçla Yapılması

ÖZET: Tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından toplanması, taşınması ve sterilizasyon işlemleri yüklenici firmanın sorumluluğunda olduğu halde, toplama ve taşıma işinin Belediyeye ait araçla yapılarak Belediyeye fatura edilmesi.

İhale Dokümanı Kapsamında Yapım İşine Ait Uygulama Projesinde Tutarsızlık Bulunması

KONU: Yapım işine ait uygulama projesi ve inşaat mahal listesinde belirtilen ısı yalıtımı malzemesi yerine farklı ısı yalıtımı malzemesi kullanılması.

Gayrimenkul Satışlarına İlişkin Karar Pulu ve Sözleşme Damga Vergilerini Doğuran Olay

Konu: Gayrimenkul Satışlarına İlişkin Karar Pulu ve Sözleşme Damga Vergilerini Doğuran Olay

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının İdari Şartname ve Sözleşme Hükümlerinden Farklı Bildirilmesi

Konu: Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının idari şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak %2,5 yerine %1 oranında bildirilmesi.

İhale Teknik Şartnamesi veya Sözleşmede Belirtilen Hükümler Dışında İdarenin Süre Uzatımı ile İlgili Bir Sorumluluğunun Bulunmadığı

Konu: İhale Teknik Şartnamesi veya sözleşmede belirtilen hükümler dışında idarenin süre uzatımı ile ilgili bir sorumluluğunun bulunmadığı

Geçici Teminat Tutarı Gelir Kaydının Eksik Yapılması

Konu: Geçici teminat tutarı gelir kaydının eksik yapılması.