Soru Cevap

  • Sıralama

Birlik Başkanlığı Seçimi

Birlik başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması durumunda nasıl bir yol izlenmelidir?

Borçlu Birisinin Meclis Üyeliğine Aday Olması

Birlik Üyelerinden bazıları Birliğe borçlu oldukları halde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Aday Adaylığı için başvuruda bulunmuşlardır. İlçe Seçim Kuruluna borçlu üyelerin meclis üyeliğine aday olamayacağını söylediğimiz halde başvurularını kabul etmi...

Meclis Üyeliği

Birliğimiz görev alanı içerisinde yer alan bazı yerleşim birimlerinde üye sayısı çok az olduğundan veya hem az hem de yakın akraba (iki kardeş, baba-oğul gibi) olduklarından; -İki kardeş veya baba-oğul Birlik Meclis Üyesi seçilebilirmi? -Birlik perso...

Seçmen Listesine Girebilme

Birliğimizde en az 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır hatta 20 yıldır Su Kullanıcısı olan çiftçilerimiz vardır.Fakat şu ana kadar Birliğimize üye olmamışlardır.Şimdi ise üye olup 2016 Yılı Meclis Üyeliği Seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahip olmak...

Birlik Başkan Vekilliği Oturumu

Birlik Başkanı sürekli olarak Meclis Üyelerinden farklı farklı kişileri Başkan Vekili olarak görevlendirmektedir.Hele hele 2016 yılı seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde bu eylem daha da artarak devam etmektedir. Birlik Başkanının ne kadar süreyle Bir...

Birlik Meclis Üyesinin Borcu Hk.

2015 yılı Birlik Denetiminde Yönetim Kurulu Üyelerine kişi borcu çıkarılmıştır.Şu ana kadar da borçlarını ödememişlerdir ve ödeme taraftarı da değillerdir. Ancak bu Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı seçimlerinde tekrar Meclis Üyeliğine aday olmak iste...

Sulama Suyu İşleri

Sayın Hocam; Mülkiyeti DSİ ait olan Sulama Suyu Tesisleri işletmesi Belediyemiz tarafından devralınmış ve işletmesi yapılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde bir müdürlük oluşturmak istiyoruz. Bu konuda hangi işlemleri yapmamız gerekmektedir?

Çekle tahsilat hk.

Sulama birliğimize borcu bulunan müstahsillerimizden bazıları borç tutarı kadar yasal işlem başlatılmaması için kurumumuza vadeli çek vermek istiyorlar. 1. Vadeli çek alabilirmiyiz. 2. Yönetim veya Meclis kararı almamıza gerek varmı. 3. Almış olduğum...

Mükerrer sulama ücretinin terkini hk.

Sulama sezonu içinde birliğimize üye olan bir müstahsilimiz indirimli ödeme zamanında gelerek adına kayıtlı olan parsellerin sulama ücretlerini ödemiştir. Fakat sulama görevlimiz aynı parseli yine birliğimize üye olan taşınmaz sahibine değil de oğlun...

Alacaklar hk.

Kolay gelsin hocam. Sulama birliğine bazı müstahsillerin eski yıllardan borcu var, haklarında icra takibi başlatılmış. Bu kişiler bankadan aldıkları kredileri ödeyememişler, teminat gösterdikleri arazileri satılmıştır. Bir kereye mahsus olmak üz...