Soru Cevap

  • Sıralama

Banka Promosyonu Muhasebeleştirilmesi

Banka tarafından birliğimiz hesabına, promosyon bedeli olarak 24.000,00.-TL.' yatırıldı. Bu tutar personel hesaplarına yatırılacak. HESABIMIZA GİRİŞ VE PERSONEL HESAPLARINA YATIRILDIKTAN SONRA DA HESABIMIZDAN ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE HANGİ HESAPLAR KUL...

Birlik Geçici İşçisinin Kooperatif Başkanlığı Yapması

Sayın Hocam, Sulama Birliğinde 'Geçici İşçi Pozisyonunda' her yıl ortalama 3 veya 4 ay süre ile çalışan birlik personelin bir başka kurumda ' Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde Kooperatif başkanı olarak görev yapabilir mi? Y...

Sulama Birliklerinde Kadrolu Personel Alımı

Birliğimize yönetici statüsünde kadrolu personel alabilir miyiz? Daha önceden norm kadro çalışmaları sırasında bize verilen kadrolar halen geçerli mi, personel alımında nasıl bir yol izlemeliyiz?

Emekli işçi çalıştırlması hk.

Merhaba Hocam iyi çalışmalar. Birliğimizden emekli olan işçi tekrar birliğimizde emekli maaşı kesilmeden çalışabilir mi? Emekli olduğunda kazanmış olduğu bütün hakları kendisine ödenmiş olup çalıştırırsak neye göre çalıştırabiliriz?

Sulama Birliği Meclis Üurumu

Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statüsü: Madde 15- "Birlik görev alanı içinde tapuda adına kayıtlı arazisi bulunan veya en az beş yıl süreyle noter onaylı sözleşme ile arazi kiralayan ve su kullanıcı olarak birliğe en az iki yıldır kayıtlı olan...

Sulama Birliği Meclis Üyeliği Seçimlerinde Yerleşim Yeri Tercihi

Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statüsü 15 inci maddesine göre; "Birlik görev alanı içindeki birden fazla yerleşim biriminde arazisi bulunan ya da araziyi kiralamış olanlar birlik meclis üyeliği seçimlerinden en az iki yıl önce birliğe bildirmek k...

SMMM Staj

Sayın Hocam, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde; staj süresinden sayılan haller de "Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fii...

Meclis toplantısı karar nisapları

Sayın Hocam merhabalar, sulama ücretlerinin belirlenmesinde 6172 Sayılı Kanunda ''Birlik meclisinde kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak birliğin iç ve dış kaynaklı kredi kullanması, sulama ücretinin tespiti, cez...

Birlik Başkanları İiçin Silah Ruhsatı Hakkında.

Merhabalar Sayın Hocam, 1-) Birlik Başkanımız, Taşımalı veya Bulundurmalı Silah Ruhsatı Alabirlir mi ? Teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Birlik meclisi seçimine gidilmesi

Hocam Merhaba, birliğimizde 25 kişilik meclis üye grubu bulunmaktadır. Kaç üyenin istifa etmesi ya da ayrılması durumunda meclis düşer ve yeni meclis seçimine gidilir? Şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim