Soru Cevap

  • Sıralama

Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimleri

Sayın Hocam Merhabalar; Sormak istediğim husus 2 yıl süreyle görev yapacağı kanunda belirtilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile meclis katip üyeleri hakkında.Bu üyelerimizin görev süreleri yıl bazında mı düşünülmeli.Örneğin 2012 yılında seçilmiş...

İş Artışında Damga Vergisi

Akaryakıt Alım İhalesinde % 20 iş artışı yapıldı. Artış rakamı 14.263,00 TL dir. Bu tutardan ihaleye ait damga vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi kesintisi yapılır mı?

Birlik Başkanlarının Sosyal Güvencesi

Merhaba Hocam, Birlik Başkanlarına Tüzük gereği asgari ücretin 3 katını geçmeyecek şekilde huzur hakkı ödenmektedir. Başkanların Sosyal Güvencesi nedir? Birlik sosyal güvencesinden sorumlu mu? Bu konuda aydınlatmanızı diler, teşekkür ederim.

Banka Promosyonu Muhasebeleştirilmesi

Banka tarafından birliğimiz hesabına, promosyon bedeli olarak 24.000,00.-TL.' yatırıldı. Bu tutar personel hesaplarına yatırılacak. HESABIMIZA GİRİŞ VE PERSONEL HESAPLARINA YATIRILDIKTAN SONRA DA HESABIMIZDAN ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE HANGİ HESAPLAR KUL...

Birlik Geçici İşçisinin Kooperatif Başkanlığı Yapması

Sayın Hocam, Sulama Birliğinde 'Geçici İşçi Pozisyonunda' her yıl ortalama 3 veya 4 ay süre ile çalışan birlik personelin bir başka kurumda ' Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde Kooperatif başkanı olarak görev yapabilir mi? Y...

Sulama Birliklerinde Kadrolu Personel Alımı

Birliğimize yönetici statüsünde kadrolu personel alabilir miyiz? Daha önceden norm kadro çalışmaları sırasında bize verilen kadrolar halen geçerli mi, personel alımında nasıl bir yol izlemeliyiz?

Emekli işçi çalıştırlması hk.

Merhaba Hocam iyi çalışmalar. Birliğimizden emekli olan işçi tekrar birliğimizde emekli maaşı kesilmeden çalışabilir mi? Emekli olduğunda kazanmış olduğu bütün hakları kendisine ödenmiş olup çalıştırırsak neye göre çalıştırabiliriz?

Sulama Birliği Meclis Üurumu

Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statüsü: Madde 15- "Birlik görev alanı içinde tapuda adına kayıtlı arazisi bulunan veya en az beş yıl süreyle noter onaylı sözleşme ile arazi kiralayan ve su kullanıcı olarak birliğe en az iki yıldır kayıtlı olan...

Sulama Birliği Meclis Üyeliği Seçimlerinde Yerleşim Yeri Tercihi

Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statüsü 15 inci maddesine göre; "Birlik görev alanı içindeki birden fazla yerleşim biriminde arazisi bulunan ya da araziyi kiralamış olanlar birlik meclis üyeliği seçimlerinden en az iki yıl önce birliğe bildirmek k...

SMMM Staj

Sayın Hocam, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde; staj süresinden sayılan haller de "Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fii...