Soru Cevap

  • Sıralama

Özel Kalem Müdürlüğüne Vekalette Vekalet Aylığı Ödenmesi

Belediyemizde 3 dereceli şef kadrosunda bulunan lise mezunu 35 yıllık personelimiz yazı işleri müdürlüğüne ve aynı zaman da özel kalem müdürlüğüne vekalet etmektedir. Özel kalem müdürlüğüne vekalet ettiği için vekalet ücreti ve diğer ücretler ödenir...

İlk Defa Memuriyete Atananlara Harcırah Ödenmesi Hk.

Yeni atanan memur yol harcırahı alabilir mi?

Zabıta Memurunun Görevde Yükselme Sınavına Girebileceği Kadrolar

İyi çalışmalar Hocam 31.07.2013 Tarihinde zabıta memuru olarak işe başlayan memurumuz 06.02.2019 tarihinde Bilgisayar işletmeni kadrosuna Başkan Olur'u ile geçmiştir. Ön Lisans mezunu olan personelimiz Görevde Yükselme sınavına girmek için başvuru ya...

İmar İşleri Müdürü Kadrosuna Atanan Mimarın Mali Hakları

Belediyemiz özel kalem müdürlüğüne atamış olduğumuz Mimar bir personelin 6 ay sonra İmar İşleri Müdürü olarak atamasını yaptık. Maaş ödemelerini de GİH hizmetler sınıfından değil de mezuniyetine bağlı T.H. sınıfı Mimarlık bölümünden almaktadır. Yapmı...

İtfaiye Müdürü ve Başkan Yardımcısının Başka Göreve Atanmasında Süre

Hocam hayırlı günler;  Soru 1) Belediye Başkanlığımız İtfaiye Müdürlüğü kadrosuna 05.06.2020 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıyan personel ataması yapılmıştır. Yeni Görevde Yükse...

Uzman Kadrosundaki Memurun Atanabileceği Kadrolar Hk.

Belediyemiz tarafından farklı bir belediyede GİH sınıfı 1. dereceli Uzman kadrosunda 1. derecinin 4. kademesinde görev yapmakta olan bir memurun naklen tayini için kurumundan muvafakat alınmıştır. Mevcut norm kadro cetvelimizde Uzman unvanı bulunmadı...

Uzman Erbaşlıktan Ayrılan Kişinin Açıktan Atanması Hk.

Sayın Hocam merhaba, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak K.K.Komutanlığında Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken, 3.5 yıl sonra kendi isteği ile ayrılmış ve Lise mezunu olup; Şahsın açıklaması şöyledir: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi...

Sözleşmeli Erlikten Ayrılanların Açıktan Atanması Hk.

Hocam selamlar, 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu gereğince, 7 yılık hizmetini tamamlayarak göre ayrılan bir kişi Belediyemize açıktan atanması hususunda nasıl yol izlemeliyiz? Atama yapabilir miyiz? 

Astsubayın Açıktan Atanmasında Bekleme Süresi Hk.

Hocam merhabalar, 01.07.2019 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Astsubay Aday eğitimine alınan, 23.02.2020 tarihinde başarılı olarak, 24.02.2020 tarihinde Astsubaylığa nasbedilen Önlisans mezunu kişinin Belediyemizde memur kadrosuna atanıp, at...

Zabıta Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Hocam merhabalar, kadrosu memur olan bir personel zabıta müdürlüğüne görevlendirildiği takdirde mesai yaptırılmak kaydıyla mesai ücreti alabilir mi? Saygılarımla