Soru Cevap

  • Sıralama

İstifada Eden Uzman Jandarmanın Açıktan Atanmasında Bekleme Süresi

2006 yılında uzman jandarma okulundan mezun olan ve 04.12.2019 tarihinde muvazzaf olarak görev yaptığı jandarma teşkilatından istifa eden kişi belediyemize açıktan atanma talebinde bulunduğu takdirde, 657 sayılı Kanunun 97. maddesindeki bekleme sürel...

Naklen Memur Atamasında Personel Gideri Sınırlaması Hk.

Sayın Hocam, başka belediyede memur olan bir personel belediyemize atanmak istemektedir. Memur atanması için belediyemizin personel gider oranını dikkate alacak mıyız? Personel gider oranı hesaplarken Şirket Personelini de dahil edecek miyiz? Persone...

Sözleşmeli Personel Ücreti Hk.

Sayın Hocam, 5393 sayılı Kanunun 49. md. göre çalışan sözleşmeli personelin puantajı yapılırken 15-31 Aralık 2019 ve 01-14 Ocak 2020 olarak 2 parça halinde mi maaş ödenmelidir? Yoksa 15 Aralık 2019- 14 Ocak 2020 arası ödenerek sonradan fark mı hesapl...

Bankacılık-Finans Bölümü Mezunu

Selam hocam, Belediyemize 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık-Finans Mezunu Belediyemizde bulunan Norm kadrolardan hangi kadroya sözleşmeli atanabilir? Vereceğiniz cevap için teşekkürler.

Zabıta Müdürü Kadrosuna Atama

Hocam, 1999 yılında lise mezunu olarak Zabıta Memur kadrosuna atanan memur ileriki yıllarda 2008 yılında 2 Yıllık Yüksek okul mezunu olmuştur. 20 yıldır Zabıta Memuru kadrosunda çalışan personel Zabıta Müdür kadrosuna görevde yükselme imtihanına girm...

Tarih Bölümü Mezununun Eğitmen Kadrosunda İstihdamı

Üniversitenin Tarih Bölümünü bitiren ilgilinin THS'daki sanat tarihçisi ünvanı ile sözleşmeli çalıştırılması mümkün müdür? Veya Eğitmen kadrosu ile alınabilir mi? Eğitmen kadrosuna atanması için hangi şartları taşımalıdır?

Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması

İyi akşamlar sayın hocam, 29.11.2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararında; 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin 5. Fıkrasının 8 numaralı bendi iptal edilmiştir...

KHK İle İhraç Edilip de Görevine İade Edilen Müdürün Atanacağı Kadro ve Maaşı Hk.

Hocam merhaba, bir memurun 2010 yılında mali hizmetler müdürlüğüne görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına girip kazandıktan sonra asaleten ataması yapıldı. 22.11.2016 tarih ve 677 sayılı KHK ile görevden ihraç edildi. OHAL Komisyon kararı ile...

Avukatlık Staj Süresinin İntibakta Değerlendirilmesi Hk.

Kamu kurumuna başlamadan önce Avukatlık Stajı yapan personelin intibak, kıdem ve yıllık izin değerlendirilmesi yapılırken staj süresinin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, avukatlık stajını borçlanmış olup olmamasının buna etkisi konusundaki gör...

Müdür Kadrosuna Atanan Mühendisin Mali Hakları

Sayın Hocam; Belediyemizde 4. derece 1. kademede çalışmakta olan İnşaat Mühendisi, görevde yükselme sınavını kazanarak 1. Derece 1. Kademedeki Fen İşleri Müdürlüğüne atanmıştır. Ödemeye esas ek gösterge, özel hizmet ve ek ödeme oranı ile ilgili görüş...