Soru Cevap

  • Sıralama

Sözleşmeli Personelin İşe İadesi Hk.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışan kişinin 31/12/2018 tarihinde iş akdi feshedildikten sonra 25/01/2019 tarihinde Tekirdağ 1. İdare Mahkemesine dava açmıştır. İdare Mahkemesi ''davanın red...

Jandarma Uzman Erbaşın Açıktan Atamasında Bekleme Süresi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 yıl hizmeti bulunan ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi çalışan Uzman Erbaş, Jandarma Genel Komutanlığındaki görevinden istifa ederek Belediye Başkanlığımızda memuriyete atanmak iste...

Jandarma Personelinin Kurumlar Arası Nakli Hk.

Sn Hocam, Jandarma personeli 657 sayılı kanunun 36. maddesinde JHS olarak belirlenmesi sonucu bir başka kuruma geçerken 657 nin 74 mü yoksa 92. maddesine göre mi geçişi yapılacaktır?

Uzman Kadrosundan Teknik Kadroya Atanma

Belediye bünyesinde uzman memur olarak görev yapan personel aynı zamanda önlisans teknikerlik mezunu olup, teknik kadroya atanmak istemektedir. Bu atamanın başkan onayı ya da meclis kararı ile yapılabilmesi mümkün müdür?

İnfaz ve Koruma Memurunun Şef Kadrosuna Naklen Atanma Talebi

Merhaba hocam iyi çalışmalar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74 üncü maddesinde; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece y...

Zabıta Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Saygılar sayın hocam. Belediyemizde zabıta yetersizliğinde başkan tarafından 35 yaşını dolduran memur kadrosundaki personeli görevlendirme yapıldı. Personel filen dışarda görev yapığı için zabıtalar için belirlenen fazla çalışma ücreti ödenmektedir....

Peyzaj Mimarının Mühendis Kadrosuna Atanması Hk.

İyi çalışmalar. Belediyede Peyzaj Mimarı mezunu ve Peyzaj Mimarı kadrosunda Peyzaj mimarı olarak görev yapan personelin Mühendis kadrosuna ataması 12.09.2019 tarihinde yapılmıştır ; 1-Pejzaj Mimarının Boş bulunan Mühendis kadrosuna atanması uygun mud...

Zabıta Komiseri Kadrosu Görevde Yükselme Şartları Hk.

Zabıta Müdürlüğünde memur statüsünde bir yıl görevlendirme ile çalışmış olan personelin, zabıta memuru olarak atandıktan sonra zabıta komiserliği görevde yükselme sınavı için görevlendirme süresi dahil edilir mi, yoksa atandığı tarihten sonrası mı de...

Sözleşmeli Personelin Muhasebe Yetkilisi Olarak Görevlendirilmesi Hk.

İyi günler hocam, Mali Hizmetler Müdürü vefat ettiğinden dolayı Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebe Yetkilisi olarak uzun süredir mühendis personeli görevlendirdik. BU arada kurumumuza tam zamanlı sözleşmeli ekonomist aldık ve mali hizmetler müdürlü...

Covid-19 Kapsamında Kronik Hastalığı Bulunanların İdari İzinli Sayılması Hk.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı belirtilmiştir. Kronik hastalığı olan kişiler idareden idari izinli sayılmalarını talep ettiklerinde kronik hastalıklarını...