Soru Cevap

  • Sıralama

Belediye Şirketi Personelinin İmza Yetkisi Hk.

Belediye Şirketi işçisi olup, belediyede görev yapan gerek teknik gerekse diğer personelin kendi eğitim durumuna uygun görev alanları ile ilgili konularda imza yetkisi var mı? Örneğin, Veznedar olabilir mi veya Mühendis olarak evraka tek başına imza...

Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışmakta olan mühendis ve teknikerlere ödenebilecek en az tutar ne olmalıdır? Maaş hesaplamalarında Hazine Ve Maliye Bakanlığının genelgesindeki mühendis ve teknikerlerin kadro derecesindeki 657 sayılı devlet memurları...

Şirket İşçisi Görev Yolluğu

Hocam merhabalar, Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 24. madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personele geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün müdür? Saygılarımla.

Naklen Atama Hk.

Belediyemizden başka belediyeye naklen giden personelimiz için herhangi bir görüş, encümen kararı vs. gbi prosedür gerekli midir?

Memur ve Sözleşmeli Personel Yemek İhalesi Hk.

Hocam Merhabalar; Belediyemizde 657 Sayılı Kanuna tabi memur ve sözleşmeli memur çalışmaktadır. Devlet memurları yiyecek yönetmeliği gereğince ''Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için...

İç Denetçi ve Müfettişlerin Makam ve Görev Tazminatı Hk.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre ödenen Görev Tazminatı Ödemesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 numaralı sırasında “c” ve “d” bentlerine göre birinci dereceli ka...

İşçi ve Sözleşmeli Statüde Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi

Belediyemizde 1997 yılından 2012 yılları arasında işçi statüsünde çalışan 2012 yılı ile 2013 yılları arasında sözleşmeli teknisyen (teknik hizmetler sınıfında teknisyen) olarak çalışan daha da sonra memur (teknik hizmetler sınıfında teknisyen) olarak...

Ekonomist Kadrosundaki Memurun Görevde Yükselme İçin Başvurabileceği Teknik Müdür Kadroları Hk.

Sn Hocam, ekonomist kadrosunun görevde yükselme sınavına katılması halinde teknik hizmetler müdürlüklerinin hangisine başvuruda bulunabilir?

Harcırah Ödemesi Hk.

Selam hocam, 2019 yılı harcırahları 2020 de yapılırsa hangi yılla ait harcırah tutarları uygulanır?

Yemekhane Kurulmasında Personel Sayısı Şartı ve Yemek İhalesinde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Hk.

Hocam merhabalar; belediyemiz tarafından yemek ihalesi yapılacaktır. Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliğinde memur personel sayısının 50 olması halinde yemekhane kurulmasi, 50'nin altında ise ihale yolu ile yapılması gerekmektedir, deniliyor. 1- Bele...