Soru Cevap

  • Sıralama

İntibak ve Geçmişe Dönük Vekalet Ücreti hk.

1- Memur kadrosunda iken 30/06/1999 tarihinde 4 yıllık iktisat fakültesinden, 22/08/2003 yılında İnşaat Teknikerliği bölümünden mezun olan kişinin intibakı yapılırken hangi diploması esas alınmalıdır? 2- Ayrıca bu kişi müdürlüğe vekalet ettirildiğ...

intibak

Meclis üyesi belediye başkan yardımcısını 2009 yılında memur olarak sgk ile ilişkilendirdik bu yıl tekrar seçildi ve başkan yardımcısı memurluğu devam etmekte bu dönem memurluktan emekli olmak isterse önceki hizmetleri intibak yapılacakmı yapılır ise...

Müdürlük kadrolarına naklen atama

07/05/2014 tarihinde yayımlanan görevde yükselme yönetmeliğinin ekinde teknik müdürlükler ile diğer müdürlükler belirtilmiş olup, itfaiye, zabıta ve teftiş kurulu müdürlüklerine yer verilmemiştir. Bu müdürlükler görevde yükselmeye tabi değil mi? Ayrı...

Sözleşmeli İken Memur Kadrosuna Geçenlerin Kıdem Yılı ve Yan Ödemesi

Hocam iyi günler. 6495 sayılı kanun ile 5393 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken memuriyete geçen personellerin sigortalı ve askerlik sürelerinin hizmetlerine sayılarak yapılan intibakları sonucunda bordlarında kıdem yılı ve...

Zabıta Müdürlüğüne vekalet

Zabıta Amiri kadrosunda görev yapan personel Zabıta Müdürlüğüne vekaletten baktığı zaman aylık matbu fazla çalışma ücreti alabilirmi ? ve yemek hizmetini kaç gün üzerinden alır?

Yabancı Dil Tazminatı için belge geçerlilik süresi

Sayın Hocam.. Kurumumuzda görev yapan personel beş yıl önce almış olduğu, A ve D düzeyinde onaylı Yabancı Dil Sertifikasına binaen yabancı dil tazminatı almaktadır. Bu belgelerin geçerlilik süresi var mıdır? Dil tazminatı için sertifikada yeni bir vi...

Muhasebeci Kadrosunda Bulunanların Atanabileceği Kadrolar

30 mart yerel Şeçimlerle göreve gelen başkan, 1993 mali yılından beri çalışmakta olduğum ve norm kadro ile dondurulmuş muhasebeci karosundan beni başka kadroya atayabilir mi? Blediyemize mali hizmetler kadrosu var. Lise mezunu olduğum için atanamıyor...

Askerlikten İstifa Edenlerin Memurluğa Atanmada Bekkleme Süresi

Muvazzaf asker iken görevinden istifa eden bir kişi Belediyede memur olarak başlaması için 657 sayılı Kanunun 97. maddesindeki bekleme süresine tabi midir? Teşekkürler....

Uzman Kadrosuna Atanma Şartları

8/2 dereceden maaş alan 5 yıl memuriyeti olan ve 4 yıllık üniversite mezunu olan vhki kadrosundaki bir memur, yeni değiştirilen mahalli idareler görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine göre uzman olabilmek için görevde yükselme sınavına g...

İstifa Eden Sözleşmeli Personelin Tekrar İşe Başlaması

Sayın hocam.. Başka bir belediyede sözleşmeli çalışan personel, bu belediyeden kendi isteği ile istifa ederek bir gün sonra belediyemize müracaat ederek tekrar sözleşmeli olarak görev yapabilir mi?