Soru Cevap

  • Sıralama

Aylıksız İzin Kullanan Memurun Yurt Dışında Çalışması

Belediyemizde görev yapan ve 7 yıl hizmeti bulunan memur bir personelimiz 15 Mart 2014 tarihinden itibaren 1 yıl ücretsiz izne ayrılmayı talep etmektedir. Söz konusu personel bu süre içerisinde kendisine yurt dışından gelen bir iş teklifini değerlend...

Disiplin Kurulunun Cezalardaki Fonksiyonu

Sayın hocam bir önceki sorumun cevabını almış bulunmaktayım. Benim sorum şu disiplin kurulu bizim encümen üyelerimiz. Bizim belediyedeki disiplin kurulundan çıkan Kademe ilerlemesinin durdurulması kararı valilikteki disiplin kuruluna mı gidecek yanlı...

Kapanacak Belediyelerin Memurlarının Maaş Ödemeleri

Seçimler sonrası Belediyemize geçecek Belde Belediye memur personellerinin Mart/2014 maaşları ile ilgili olarak,Beldelerin memur personelinin maaşlarını tam vermesinin herhangi bir sakıncası var mıdır? Maaşlar, Beldeler tarafından (15 mart-30 mart) 3...

İtfaiye Erinin VHKİ Kadrosuna Atanması

Belediyemizde görev yapan önlisans mezunu itfaiye eri kendi istekleri üzerine Veri hazrlama kontrol işletmeni kadrosuna görevde yükselme sınavı ve ünvan değişikliği sınavına girmeden atanmaları mümkün müdür?

Görevi Sona Eren Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Mal Bildirim Zamanı ve Yeri

Sayın Hocam. 30 Mart 2014 tarihinde 6360 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği sona erecek olan belediyelerde Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri mal bildirimlerini ne zaman ve hangi belediyeye vermesi gerekmektedir? Saygılarımı sunarım...

İşletme Bölümü Mezununun Sözleşmeli Personel Olarak İstihdamı

Değerli Üstadım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu birini 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden sözleşmeli personel olarak çalıştırabilir miyiz? Eğer çalıştırma durumu olursa hangi kadrolarda istihdam ettirile...

Belediye Başkan Yardımcılığına Atama

Hocam 2 yıllık MYO mezunu olan ve 657 sayılı Kanunun 68/B de belirtilen süre şartlarını taşıyan memur, Belediyede Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanabilir mi? Mahalli İdareler Seçimlerine bir ay süre varken aday olmayan mevcut belediye başkanını...

Görevde Yükselme İçin İlan Edilmeyen Boş Kadroya Atama

Belediyemizde yapılan zabıta ve itfaiye görevde yükselme sınavı sonuçlanmıştır. Boş olan 2 adet itfaiye amir kadrosuna 2 kişi sınav girmiş olup, sadece 1 kişi sınavı kazanmıştır. Bu arada 2 adet boş bulunan itfaiye çavuş kadrosu sınavına 6 kişi girmi...

Müdürlüğe Vekalette Vekalet Aylığı ile Zam ve Tazminat Farkları

Selam Sayın Hocam, Belediyemizde Şef Kadrosunda 1.Derece 4. Kademede çalışan bir memurumuz 7(Yedi) Aydır Yazı İşleri Müdürlüğüne vekalet etmektedir.İlgili Memur ön lisans mezunudur.Özlük haklarından Yazı İşleri Müdürlüğü maaşı veya vekalet aylığı ala...

Kadro Derece Değişiklikleri

Belediyemizde Tahsildar kadrosunda görev yapan kefaletli personel, lise mezunu olup, 21 yıl 6 aylık hizmeti karşılığında şuan 3. derecenin 4. kademesinde görev yapmaktadır. Kadrosu ise 5 inci derecedir. 657 sayılı D.M. Kanununa göre lise mezunları 3....