Soru Cevap

  • Sıralama

Teknik Ressam Kadrosuna Atama

Sayın Hocam iyi çalışmalar dilerim. Teknik Ressam bölümü lise mezunu bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunan bir memur mahalli idareler görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğinin ünvan değişikliğine tabi kadrolar arasında gösterilen teknik...

İstirahat Süresi Dolmadan Göreve Başlama

Doktor tarafından memura 7 gün istirahat raporu verilmiş, fakat memur 5 gün sonra göreve başlamak isterse nasıl bir işlem uygulanmalıdır? iyi çalışmalar.

Memurun İstifa Edip Tekrar Başlaması

Selam Hocam, Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49.maddesi gereği sözleşmeli çalışmakta iken 6495 sayılı Kanunla kendi isteği ile 16.09.2013 tarihinde memuriyete atanan, 24.02.2014 tarihinde istifa ederse, daha sonra tekrar 6 ay geçtikten sonra başka...

Nakil Yolluğu

Sayın Hocam, Amasya Belediyesinde şef kadrosunda görev yapan bir memur arkadaşımız ilçe Belediyemize nakil olarak geçti.Bu arkadaşımızın ikametgahı Amasya'dır. Bu sebeple Amasya'dan Suluova'ya geliş gidiş yapacaktır. Bu arkadaşımız nakil yolluğu veri...

Programcı Ek Ödeme Oranı

Programcı kadrosu THS'na dahil edildiğinden 666 sayılı KHK'ye göre ek ödeme oranı 1 sayılı cetvel A/2-c'ye göre mi, A/1-k ya göre mi ödenecektir? İyi çalışmalar.

Müdür Kadrolarının Hizmet Sınıfı

Hocam iyi günler; Belediyemizdeki tüm Müdürlükler Genel İdari Hizmetler Sınıfında bulunmaktadır. (Fen İşleri Müdürlüğü dahil) Tüm belediyeler bu şekilde midir? Bu müdürlüklerden bazılarını Teknik hizmetler müdürlüklerine dönüştürülmesi işlemini nasıl...

İstifa Eden Memurun Atanması

Sayın Hocam, Belediyemize müracaat eden ve 05.06.2000 - 04.06.2006 tarihleri arasında Uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 04.06.2007 tarihinde sözleşmesini kendi isteği ile fesh ettiği uzman çavuş 2013 yılında da bir belediyede yaklaşık 3 ay kadar sü...

Tekniker'in Programcı Kadrosuna Atanması

Bünyemizde çalışmakta olan 657 sayılı Kanuna tabi Tekniker, 4 yıllık lisans iktisat bölümünü bitirmiştir. 10 farklı programlama dili bildiğine dair belgeleri bulunmaktadır. Programcı olarak atanması için gerekli şartlar nelerdir? Mevcut Kadrosu Progr...

Programcıya ilave derece uygulaması hk.

Programcı kadrosu teknik hizmetler sınıfına alındığı için 657 sayılı Kanunun 36.maddesinin 4. bendi gereğince 1 derece ilerlemesinden yararlanacak mıdır? İyi çalışmalar.

Refakat İzinlerinde Maktu Fazla Çalışma

Zabıta Memuru annesine refakat ettiğinden dolayı 1 hafta refakat izni kullanmıştır. Maktu mesaisinden kesinti yapılmalı mıdır? İyi çalışmalar.