Soru Cevap

  • Sıralama

Geçici Görevlendirilen Memurun Mali Hakları Hk.

İyi günler hocam. Başkan bir belediyede önce daire başkanı ve daha sonra Memur kadrosuna atanan Memuru belediyemiz, 5393 sayılı kanununa göre bir üst kadroya görevlendirme yapabilir mi? Görevlendirme yapılırsa maaşı kadrosuna göre mi (Memur), görevle...

Zabıta Memuruna Yeşil Pasaport Verilmesi Hk.

İyi akşamlar hocam, 5. dereceli Zabıta Memuru kadrosunda görev yapmakta iken 2014 yılında 2. derecenin 3. kademesinden emekli olan personelimiz Hususi Damgalı Pasaport için başvurmuştur. 02 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Norm Kadro Yöne...

Resen Emeklilik Yaşı ve İşlemler Hk.

Sn. Hocam, 65 yaş emekliliği hesabına göre 08 şubat 1955 doğumlu bir memurun 65 yaşına göre yaş haddinden hangi tarihte emeklilik işlemi başlatılır?

Ekonomist Kadrosundaki Memurun Özel Sektördeki Hizmetlerinin İntibak ve Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi Hk.

Hocam iyi günler, Kurumumuzda 5510 sayılı Kanuna tabi Ekonomist kadrosunda görev yapmakta olan bir memurumuz sosyal sigortalar kurumunda geçen prim günlerini intibak yaptırarak kademe ve derece ilerlemesinde değerlendirilmesini ve yıllık izin günleri...

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Kadrolarına Atama Şartları

Selam hocam, Zabıta ve itfaiye yönetmeliğinde Zabıta eri ve İtfaiye eri kadrolarına atama yaşı belirlenmiş ancak belediyemizde çalışan memur arkadaşlardan 30 yaş üstü ve kendi isteği ile bu kadrolara atanmak isteyen arkadaşlar var. Atama yapabilir mi...

Resim Öğretmenliği Bölümü Mezunu

İyi çalışmalar, Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü mezunu bir kişi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre sözleşmeli olarak eğitmen kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre çalıştırılabilir mi?

KHK İle İhraç Edilip de Görevine İade Edilen Memurun Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sayın Hocam, 1) 22/11/2016 tarihinde 677 SKHK ile ihraç edildikten sonra Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu kararına göre 30/10/2019 da yeniden ataması yapılan memura 2016-2019 yılları arası maaş ödemesi yapılacaktır. Maaş hesabında kümülatif gelir ve...

Zabıta Görevde Yükselme Eğitim Harcırahı Hk.

Belediyemiz Zabıta Komiseri, memuriyet mahalli dışında başka bir ilde görevde yükselme eğitimine katılacaktır. 15 gün sürecek olan eğitimin giderleri belediye bütçesinden karşılanabilir mi? Kendisine harcırah ödenebilir mi? Teşekkür Ederim.

Sözleşmeli Ekonomist İstihdamı

Belediyelerde 5393 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince sözleşmeli Ekonomist olarak lisans mezunları olan İktisat, İşletme ve Maliye bölümü mezunları çalıştırılabilir mi? İyi çalışmalar

Daire Başkanlığından Uzman Kadrosuna Atanan Memurun Ek Göstergesi ve Makam Tazminatı Hk.

Devlet Memurları Kanunu 147 seri nolu genel tebliği gereğince A) 6 ay daire başkanı olarak görev yapan kişi düz uzman kadrosuna aranırsa 3600 ek gösterge ve makam tazminatı almaya devam eder mi? B) Uzman kadrosuna atanan bu personel aynı kadroyla nak...