Soru Cevap

  • Sıralama

Zabıta Memurunun Şef Kadrosunda Görevde Yükselmeye Girmesi

Hocam Belediyemizde Zabıta Memuru olarak çalışmakta olan Lisans mezunu personelimizin Şef kadrosunda görevde yükselme sınavına girmesinde bir sakınca var mıdır.

Yeni Görevde Yükselme Yönetmeliğine Göre Vekalet ve Eğitmen ve Ekonomist Kadrolarına Sözleşmeli Alınması

Sayın hocam, 02/07/2020 tarihinde yayımlanan Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince;  Soru 1) Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna; Anadolu Üniver...

Zabıta Memurluğuna Atanmada Yazılı veya Sözlü Sınav Yapılması Hk.

Sayın Hocam; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Başka memurluklardan naklen geçiş” konulu 16. Maddesinde “Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenle...

Zabıta Komiseri Kadrosuna Atama Hk.

Sayın hocam; ilçe belediyemiz D-2 grubundadır ve norm kadroda 1 adet zabıta komiseri kadrosu bulunmaktadır ve bu kadro şu an boştur. Belediyemizde 2 adet zabıta memuru vardır, zabıta memuru kadro derecesi 3/2 olan lise mezunu 22 yıl hizmet süresi ola...

Müdür Kadrosunun Şartları Hk.

Merhabalar hocam, yeni çıkan Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlarda önceki yönetmelikte teknik müdürlük ve idari müdürlü...

Müdür Kadrosunun Şartları Hk.

Hocam, Fakülte mezunu 20 yıldır Zabıta Amiri kadrosunda asaleten çalışan Memur Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavında Destek Hizmetleri veya farklı bir Müdürlük kadrosu sınavına girebilir mi?

Yeni Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Tereddütlü Hususlar Hk.

Sn Hocam, yeni yayınlanan GYY’de bazı tereddütler yaşamaktayız: Soru1: a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi ami...

Görevde Yükselme Sınavı Hk.

İyi günler hocam; 16 yıl Jandarma Genel Komutanlığında uzman jandarma (muvazzaf) olarak görev yaptıktan sonra 12.02.2019 yılında belediyede tahsildar kadrosunda başladım ve 15.02.2019 tarihinden bu yana (yaklaşık 17 ay) mali hizmetler müdür vekili ol...

Mühendisin Müdür Kadrosu İçin Görevde Yükselme Sınavına Girmesi Hk.

Bugün yayınlanan; "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"e göre, Kurumumuzda Mühendis kadrosunda çalışan personelimiz, 657 sayılı Kanunun 68 Maddesinin...

Üst Öğrenimi Bitiren Teknikerin Mühendis Kadrosuna Atanması Hk.

Hocam iyi günler. Belediyemizde Ziraat teknikeri kadrosundan çalışmakta olan personel dikey geçiş sınavı ile Ziraat mühendisliğini bitirmiştir.Bu durumda olan personelimizi ünvan değişikliği sınavına göndermeden mühendis kadrosuna atama yapabilir miy...