Soru Cevap

  • Sıralama

Sözleşmeli ve Şirket İşçileri Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılması

Belediyemizde 2020 yılı ocak ayında sözleşmeli kısmı zamanlı avukat ile sözleşme yapılması düşünülmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan işe başlatılamayacağından, araştırmayı başlatabilir miyiz? Belediye Personel Hizmetleri...

Geçici Görevlendirilen Memurun Ek Göstergesi Hk.

Belediyemiz bünyesinde daha önceden 49. madde hükümleri gereğince görevlendirilmiş olan personelin boş bulunan başkan yardımcılığı görevine vekalet etmesi karşılığında uygulanmakta olan 2200 ek göstergeye karşılık 3000 ek göstergenin uygulanması yasa...

Çocuk Yardımı ve Emekli Eş İçin AGİ

Hocam iyi günler, memur personelimizden bir tanesinin 4 adet çocuğu var. Eşi de sigortadan emekli maaşı alıyor. Emekli eşe asgari geçim indirimi ödenir mi? Yaşları büyük olan 2 adet çocuğu var bir tanesi kız hiç bir yerde çalışmıyor, okumuyor. 22 yaş...

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu

Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair yönetmeliğin 15. maddesinde ''Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavı ile alınacak personelden; görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itib...

Sözleşmeli Personelin Müdürlüğe Vekaleti Hk.

Hocam merhaba; Kurumumuzda 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesine istinaden mühendis olarak tam zamanlı çalışan sözleşmeli personel vekaleten herhangi bir birim müdürlüğüne bakabilir mi?

Veteriner Hekimin Kadro Derecesinin Yükseltilmesi Hk.

Hocam, Kurumumuzda 6 kadro dereceli 4/1 derece kademeli Veteriner Hekim personelimiz var. Bu kadro derecesini 4'e düşürme talebi nedeniyle; 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde ; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı S...

Şef Kadrosundan Muhasebeci Kadrosuna Atanma

2009 yılında belediyede muhasebe biriminde çalışmaya başlayan memur, görevde yükselme sınavı ile şef kadrosuna atanmıştır. Şef kadrosunda bulunan bir memur kendi isteği veya kurumunun takdiri ile muhasebeci kadrosuna ya da ayniyat saymanı kadrosuna s...

Zabıta Müdürü Kadrosu İhdası

Hocam, belediyemiz D4 grubuna ait bir belediyedir. Zabıta Müdürü kadrosu ihdas edebilir miyiz?

Sözleşmeli Avukat Vekalet Ücreti Hk.

Selam hocam, kurumumuzun kazanmış olduğu davaya ait avukatlık vekalet ücretini talep eden Hukuk İşleri Müdür Vekili ve sözleşmeli avukat olarak görev yapan kişiye dava 2011 açılmış ve 2019 sonuçlanmıştır. Avukat ve hukuk işleri müdürü olarak görev ya...

Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Hk.

Belediyemizde 1. dereceli Mühendis kadrosunda sözleşmeli personel alacağız. Bunun ücreti ek ödeme dahil en fazla ne kadar olabiliyor?