Soru Cevap

  • Sıralama

Sözleşmeli Personele Arazi Tazminatı Ödenmesi Hk.

05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve Diğer Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına e...

Zabıta Personeli Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavı Hk.

İyi günler hocam, belediyemizde zabıta memuru olarak çalışan personel zabıta komiserliğine yükselmek istiyor. Bunun için görevde yükselme sınavına girmesi gerekiyor mu? Ne yapmamız gerekiyor? Teşekkür ederim

Personel Kimlik Kartı Bastırılması Hk.

Hocam; Belediye personeline kimlik kartı bastırmak istiyoruz. Bunun için izlenmesi gereken yol nedir? Herhangi bir yasal prosedür var mıdır? Yoksa sadece bilgiler ile bir matbaada bastırılabilir mi? Saygılar

Vekaleten Atamalarda Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde personel yetersizliği nedeniyle (norm kadro 34, mevcut kadrolu zabıta personeli 3) iş ve işlemlerin daha hızlı, etkin ve düzenli olarak sürdürebilmesi için kurum içinden 2 tane memur görevlendirme ile atanmıştır. Bu a...

Özel Kalem Müdürünün VHKİ Kadrosuna Atanması Hk.

İyi günler, Lise mezunu olarak açıktan ilk defa Özel Kalem Müdürü olarak atanan bir personelin daha sonra aynı kurumda Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) olarak ataması yapılabilir mi? Atanabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Saygılarımla.

Sözleşmeli Personele Geçmişe Dönük Ek Ödeme Yapılması Hk.

Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan personellere 2018 Aralık ayı maaşlarına kadar Ek ödeme verilmemesi için sözleşmelere herhangi bir madde konulmadan imzalanarak onaylanmıştır. Sözleşmelerinde bulunmaması gerekçesiyle ödeme yapılmamı...

Eğitmen Kadrosunda Sözleşmeli Personel İstihdamı Hk.

İyi günler hocam. Belediye eğitmen kadrosunda Anadolu Meslek Lisesi (Muhasebe Finansman/Bilgisayarlı Muhasebe) bölümü mezunu sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir mi? Teşekkürler.

Avukat Kadrosuna Atanma Hk.

Öncelikle çalışmalarınızda başarılar dilerim. Kurumda itfaiye eri kadrosunda bulunan bir avukatın başka bir kuruma avukat olarak geçişi mümkün müdür? Ya da kurum içinde Avukat olarak görevlendirme yapılabilir mi?

Zabıta Müdürünün Uzman Kadrosuna Atanması Hk.

Asalen zabıta müdürlüğü görevinde iken belediye başkanı tarafından uzman kadrosuna çekilen personel; 1) Zabıta Müdürlüğünde görev yapabilir mi? 2) Bu görev ile ilgili süre var mı? 3) Uzman kadrosuna çekilen personel hangi müdürlüklerde görev yapabili...

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezununun Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Olarak İstihdamı Hk.

İyi çalışmalar, iktisat fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü mezunu belediyede sözleşmeli olarak ekonomist kadrosunda çalıştırılabilir mi?