Soru Cevap

  • Sıralama

Meclisin İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Sayısını Belirleme Yetkisi Hk.

Sayın Hocam Merhaba T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tam zamanlı sözleşmeli personel ücretlerinin açıklandığı genelgede “Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel...

Yurtdışı Harcırahı Hk.

Hocam merhaba, Belediyemiz personellerinden proje kapsamında Bulgaristan'daki kardeş şehrimize konaklamalı giden personellerimiz olmuştur. Personellerimize yurt dışı görev yolluğu hazırlamamız için gündelik miktarlarını nasıl hesaplamalıyız? Gündelik...

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Mezununun Tekniker Kadrosuna Atanması Hk.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) 2 Yıllık Ön Lisans Diploması sahibi bir kişinin hizmet sınıflarından Teknik Hizmetler Sınıfı Tekniker kadrosuna görevde yükselme sınavı sonrası atanması hususunda tereddüt yaşanmaktadır. Konu ha...

Sosyoloji ve Sosyal Hizmet Bölümü Mezunlarının İstihdamı Hk.

İyi günler. 4 yıllık sosyoloji bölümü ve 2 yıllık sosyal hizmetler bölümü mezunu olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir mi, çalışırsa hangi kadrolarda olabilir? Teşekkürler

Dört Yıllık Lise Mezununa İlave Kademe Uygulanması Hk.

Hocam, Memur şu an 4 yıllık Üniversite Mezunu 9/1 inden işe başlatılmış, Liseyi 4 yıl olarak okumuş 2001 lise mezunu 1 kademe talebinde bulunuyor, lise 4 yıllık olduğu için 1 kademe verilebilir mi? 

Sözleşmeli Mühendis Ücreti Hk.

Aylık ücreti en alt limitten belirlenen 0-5 yıllık hizmeti olan tam zamanlı sözleşmeli mühendisin alması gereken aylık net maaşı ek ödeme ile birlikte ne olmalıdır?

İtfaiye Personeli Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

İyi günler hocam; Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi Memur olarak görev yapmakta olan personelimiz kendi isteği ile geçici görevle İtfaiye Müdürlüğünde İtfaiye eri olarak görev yapmaktadır. Bu personelimize, 19.08.2019 tarihinde ya...

Büyükşehir Belediyesinden Su ve Kanalizasyon İdaresine Atanan Memur İçin Harcırah Ödenmesi Hk.

Hocam, il içi tayinlerde memur yolluk alır mı? Örneğin, Erzurum Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta iken yine Erzurum Büyükşehir Bel. ESKİ Gen. Müd. memur geçiş yapmıştır. Geçiş yapıp büyükşehir ilçe belediyesinde görevlendirilmiştir. Bu memur yolluk...

Zabıta Giyim Yardımının Nakdi Olarak Yapılması Hk.

Sayın hocam kolay gelsin. Zabıta personeline giyecek yardımı nakdi olarak ödeme yapılabilr mi, yapılabilir ise hangi kalemden nasıl ödeme yapılır?

Başkan Yardımcısı Kadrosundan Müdür Kadrosuna Atanma

İyi günler, altı yıl önce belediyemize Ebe kadrosuyla naklen atanan memur personel beş yıl Başkan yardımcısı kadrosuna atanarak çalışmış olup yeni seçilen belediye başkanı bize geldiği kadro olan Ebe kadrosuna atamasını yapmıştır. Memur personel atam...