Soru Cevap

  • Sıralama

İtfaiye Müdürü ve Başkan Yardımcısının Başka Göreve Atanmasında Süre

Hocam hayırlı günler;  Soru 1) Belediye Başkanlığımız İtfaiye Müdürlüğü kadrosuna 05.06.2020 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıyan personel ataması yapılmıştır. Yeni Görevde Yükse...

Uzman Kadrosundaki Memurun Atanabileceği Kadrolar Hk.

Belediyemiz tarafından farklı bir belediyede GİH sınıfı 1. dereceli Uzman kadrosunda 1. derecinin 4. kademesinde görev yapmakta olan bir memurun naklen tayini için kurumundan muvafakat alınmıştır. Mevcut norm kadro cetvelimizde Uzman unvanı bulunmadı...

Uzman Erbaşlıktan Ayrılan Kişinin Açıktan Atanması Hk.

Sayın Hocam merhaba, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak K.K.Komutanlığında Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken, 3.5 yıl sonra kendi isteği ile ayrılmış ve Lise mezunu olup; Şahsın açıklaması şöyledir: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi...

Sözleşmeli Erlikten Ayrılanların Açıktan Atanması Hk.

Hocam selamlar, 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu gereğince, 7 yılık hizmetini tamamlayarak göre ayrılan bir kişi Belediyemize açıktan atanması hususunda nasıl yol izlemeliyiz? Atama yapabilir miyiz? 

Astsubayın Açıktan Atanmasında Bekleme Süresi Hk.

Hocam merhabalar, 01.07.2019 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Astsubay Aday eğitimine alınan, 23.02.2020 tarihinde başarılı olarak, 24.02.2020 tarihinde Astsubaylığa nasbedilen Önlisans mezunu kişinin Belediyemizde memur kadrosuna atanıp, at...

Zabıta Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Hocam merhabalar, kadrosu memur olan bir personel zabıta müdürlüğüne görevlendirildiği takdirde mesai yaptırılmak kaydıyla mesai ücreti alabilir mi? Saygılarımla

Süt İzni Süresinin Başlangıcı Hk.

İyi çalışmalar hocam. Memur personel doğum izni bittiğinde bir müddet rapor ve izinlerini kullandı, işe başlayacağı dönemde pandemi süreci başladı ve kronik rahatsızlığından dolayı idari izinli kabul edildi. Doğumdan 10 ay sonra göreve başladı ve süt...

Arazi Tazminatı Hk.

Merhaba hocam, Devlet memurlarının mali hakları değişik unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlardan biri de tazminatlardır. Bu tazminatlardan biri de özel hizmet (arazi) tazminatıdır. Düzenleme "Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personeld...

Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyette Bulunma Yasağı Hk.

Hocam kolay gelsin. Devlet memurlarının ticari amaç gütmeyen, tarım ve hayvancılık faaliyetleri (arıcılık, hayvancılık) ile ilgili vergiye tabi olmadan çalışmaları Devlet Memurları Kanununa aykırılık teşkil eder mi? 

Müdür Kadrosuna Atanacak Mühendisin Ek Göstergesi Hk.

İyi günler. Mühendis kadrosundaki personelimiz, GiH sınıfında müdür kadrosuna sınavda başarılı olarak atanırsa ek göstergesi değişir mi?