Soru Cevap

  • Sıralama

Aynı Düzeydeki İkinci Üst Öğrenim Hk.

Belediyemizde Müdür kadrosunda bulunan memurumuz 2016 yılında önlisans bitirmiş intibakı yapılmış, 2019 yılında lisans bitirmiş intibakı yapılmış. Şu an tekrar 2021 yılında önlisans bitirmiştir. Bu kişiye intibak yapılması gerekir mi? Yapılacaksa eğe...

Zabıta Memurunun Müdür Kadrosu İçin Görevden Yükselme Sınavına Girmesi Hk.

İyi günler hocam, 1/4 - derece/kademeden maaş alan, lisans mezunu, 32 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan personel, müdürlük kadroları için mahalli idareler görevde yükselme sınavına girebilir mi? Şayet sınava girebilirse hangi müdürlük kadroları...

Sözleşmeli Personele Vekalet Görevi Verilmesi Hk.

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan spor tesislerine işlevsellik kazandırmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyeye verilen spor ile ilgili hizmetleri yürütmek maksadıyla belediyemiz bünyesinde Spor İşleri Müdürlüğü ihdas edilmiş ancak herhangi bir...

Jandarma Astsubaylıkta Geçen Sürenin Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Dikkate Alınması Hk.

Hocam, 2008 ila 2020 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan Jandarma Astsubayı Belediyemiz memur kadrosuna atanmıştır. Bu personelin 8 yıla bir kademe uygulamasının yapılması hesaplanır iken Jandarma astsubaylıkta geçen süreleri h...

VHKİ'nin Müdürlük Kadrosu İçin Görevde Yükselme Sınavına Girmesi Hk.

Selam Hocam, 12 yıl hizmeti olan GİH Sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda İktisat Fükültesi (4 Yıllık) mezunu Şef kadrosuna görevde yükselmeye başvurmadan (atanmadan) direkt Müdürlük kadrosu için görevde yükselme sınavına tabi tutula...

Mühendisin Müdür Kadrosu İçin Görevde Yükselme Sınavına Girmesi Hk.

İyi günler hocam, 15.09.2013 yılında kadrolu mühendis (inşaat mühendisi) olarak çalışan personelimiz norm kadromuzda bulunan Fen İşleri Müdürlüğü veya diğer müdürlükler için görevde yükselme sınavına girebilir mi? Mühendis görevde yükselme sınavına g...

İşletme Fakültesi Mezununun Sözleşmeli Olarak İstihdamı Hk.

Hocam, İşletme Fakültesi mezunu olan ilk kez işe alınacak alınacak birinini 5393 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalıştırabilir miyiz? Çalıştırabilirsek hangi kadro unvanıyla olabilir? Eğitmen kadrosu u...

Ölen Memur İçin Ölüm Yardımı ve Emekli Tazminatı Hk.

Sayın hocam, çalışırken ölen memur için ailesine ölüm yardımı ve aynı zamanda normal emeklilik halinde ödenen emekli tazminatı verilir mi? Teşekkürler.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Eş İçin Aile Yardımı Verilmesi Hk.

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler Sınıfı Zabıta Memuru kadrosunda görev yapmakta bulunan personelin 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi statüsünde çalışan eşinin 11.02.2021 tarihinde doğum yapmasından dolayı...

Doğrudan Temin Usulü, Belediye Başkanı Harcırahı Hk.

Hocam merhabalar; bilindiği üzere doğrudan temin usulünde 22 maddenin d bendi uyarınca parasal miktar her yıl yayınlanmakta olup, miktarlar bellidir. Ancak küçük alımlarda mesela 2.000-TL altında veya 1.000-TL altında bulunan alımlar 3 teklif alımına...