Soru Cevap

  • Sıralama

Memur ve İşçilerin Ödüllendirilmesi

Hocam memur ve işçi bu pandemi sürecinde fedakar çalıştıkları için ödüllendirme yapılabilir mi yapılırsa hangi prosedür üzerinden yapılmalı ve limit var mı?

Geçici Süreli Görevlendirme Hk.

Sn Hocam, bir memurumuz 657nin ek sekizinci maddesine göre 6 aylık başka bir belediyeye görevlendirilmiştir. Ancak 6 ay sonra çalıştığı belediyenin, kendisinin ve kendi belediyemizin tekrar ikinci bir onayla çalışması sağlanacaktır böyle bir durumda...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Esnek Çalışma Uygulaması ve İdari İzinler Hk.

Cumhurbaşkanlığının yayınladığı genelge ile salgının önlenmesi için memurlara esnek çalışma,uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma koşulları getirilmiş ve uygulamaya başlanmıştır. 1-Memurlar bu şekilde çalıştırılmak zorunda mıdır? İdarenin takdir yet...

İtfaiye Müdürünün Mahalli İdare Birliğinde Geçici Olarak Görevlendirilmesi Hk.

Belediye Başkanlığımızda İtfaiye Müdürü olarak görev yapmakta olan bir personelimizi, Belediyemizin de üyesi bulunduğu BİLECİK İli Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliğine, Birlik Müdür V. olarak geçici görev ile görevlendirilip görevlendirilem...

Müdür Kadrosunda Bulunan Mühendislik Bölümü Mezunu Memurun Ek Göstergesi Hk.

Belediyemize 14.05.1993 tarihinde ilk defa atama yoluyla itfaiye müdürü kadrosunda bir personelimiz göreve başlamıştır. 1993 yılında itfaiye müdürü kadrosuna atanabilmek için makine mühendisi kariyerine sahip olma şartı getirilmiş ve 14.05.1993 tarih...

Teknisyenin Görevde Yükselme Sınavına Girmesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde 25 yıl hizmeti bulunana meslek lisesi motor bölümü mezunu memur 2 yıl önce unvan değişikliği sınavına girerek teknisyen kadrosuna atandı. Atamadan sonra 2 yıllık açık öğretim işletme bölümünden mezun oldu. Bu personel görev...

Emeklilik Tazminatında Zamanaşımı Hk.

Hocam iyi günler. Bir arkadaşımız 14 Temmuz 2016 da emekliye ayrılmış. Fakat bu arkadaşa harcırah ödemesi yapılmamış. Belediyemize de müracaatı olmamış. Bu konuda zaman aşımı söz konusu mudur? Değilse ödeme 2016 yılı mı dikkate alınmalıdır? Yoksa bug...

Disiplin Soruşturması Yapılması ve Disiplin Cezası Verilmesi Hk.

Belediye kadrolu olarak çalışmakta olan personel (memur) işe mazeretsiz ve izinsiz olarak 1 gün gelmemiş ve hakkında tutanak tutulmuştur. Bu nedenle hakkında disiplin soruşması açılmıştır. Disiplin soruşmasının uygulama prosedürü hakkında detaylı ola...

Refakat İzni Kullanan Zabıta Memurunun Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Belediyemizde zabıta amiri olarak görev yapan memurumuz Babasına refakat etmesi nedeniyle Sağlık kurulu raporu ile belgelendirerek 6111 Sayılı Torba Yasası Madde 107 gereği aylık özlük hakları korunarak 3 ay izin almıştır. 2020 Bütçe Kanunu K Cetveli...

Memura Ödül Olarak Derece Yükselmesi Verilmesi Hk.

İyi günler. Şu anda 6. derecede bulunan üniversite mezunu memur personeline başarılı performansından dolayı ödül olarak 3 derece ilerlemesi verilebilir mi? İyi çalışmalar.