Soru Cevap

  • Sıralama

Belediyenin Kazandığı Davalara İlişkin Avukatlık Vekalet Ücreti Hk.

Belediyede tek avukat olarak görev yapan avukat tahsil edilen vekalet ücretlerini alabilir mi, alabilirse % kaç ve limiti nedir? Teşekkürler.

Evlendirme Memuruna Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hk.

Belediyemiz evlendirme memuru hafta tatili ve mesai saati dışında ilçe merkezi ve il merkezinde nikaha kendi aracı ile gitmektedir. Yapmış olduğu nikahlar için nikah memuruna vatandaşlardan ve belediyemizden herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Bu mem...

Kurum Dışından Vekaleten Görevlendirme Hk.

Geçici görevlendirme ile kurum emrine 1 yıllık süre ile gelen Mühendis, müdürlüğe vekalet ettirilebilir mi?

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı Mezunu

Belediyemiz personeli Görsel -İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı mezunu olup, Tekniker kadrosu talep etmektedir. İlgilinin Tekniker kadrosuna ataması mümkün müdür? Hangi kadroya atanabilir?

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sn Hocam, 4688 sayılı kanuna 32. maddesine göre toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde ve Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde SDS imzalanabilir denilmektedir. soru1: kanun koyucu 3 ay süre getirmek...

Eğitmen Kadrosuna Sözleşmeli Personel Alımı

Sayın Hocam, Belediyemiz Norm kadro teşkilatında mevcut olan Eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırabilir miyiz? Çalıştırılır ise hangi bölüm mezunları uygundur?

Vekalette Zam ve Tazminat Farkları

6. dereceli Tahsildar kadrosuna sahip fakat Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev yapan memur normalde alması gereken maaşına ek olarak hangi tazminatları alabilir? (Makam Tazminatı alabilir mi?)

Sözleşmeli Personel Geçici Görev Yolluğu Hk.

Belediyemizde Tekniker kadrosunda sözleşmeli personel belediye başkanın şoförü olarak görev yapmaktadır. Sürekli olarak belediye başkanı ile birlikte şehir içi ve şehir dışı onunla birliktedir. Hal böyle olunca asli görevi yerine şoförlük yapmaktadır...

İstifada Eden Uzman Jandarmanın Açıktan Atanmasında Bekleme Süresi

2006 yılında uzman jandarma okulundan mezun olan ve 04.12.2019 tarihinde muvazzaf olarak görev yaptığı jandarma teşkilatından istifa eden kişi belediyemize açıktan atanma talebinde bulunduğu takdirde, 657 sayılı Kanunun 97. maddesindeki bekleme sürel...

Naklen Memur Atamasında Personel Gideri Sınırlaması Hk.

Sayın Hocam, başka belediyede memur olan bir personel belediyemize atanmak istemektedir. Memur atanması için belediyemizin personel gider oranını dikkate alacak mıyız? Personel gider oranı hesaplarken Şirket Personelini de dahil edecek miyiz? Persone...