Soru Cevap

  • Sıralama

Geçici İşçi Alımı

Geçici işçi kapsamında 5 ay 29 gün çalıştırılmak istenen işçiler için Meclisten vize alındıktan sonra işe alımlarda nasıl bir yol izlenmelidir? iyi çalışmalar.

Yıllık Ücretli İzin

Değerli Üstadım; bir personelimize ait görev yaptığı döneme ait hareket şöyledir: 1) 02.02.1994 tarihinde Belediyede işçi olarak göreve başlıyor. 2) İçişleri Bakanlığı 21.04.1994 tarih ve 215 sayılı kararı ile hizmet akdi sona eriyor.26.04.1994 tar...

Kıdem Tazminatı

Değerli Üstadım; bir personelimize ait görev yaptığı döneme ait hareket şöyledir: 1) 02.02.1994 tarihinde Belediyede işçi olarak göreve başlıyor. 2)İçişleri Bakanlığı 21.04.1994 tarih ve 215 sayılı kararı ile hizmet akdi sona eriyor.26.04.1994 tarihl...

Hizmet Borçlanması

Memuriyetten önce sigortalı veya bağ-kur lu çalışarak memur olanların bu hizmetleri 5434 sayılı kanunun ek 18.maddesine göre birleştirilerek borçlanma yapılmaktadır. Ancak memur bu sürelere ait hizmet borçlanmasını kabul etmeyip oluşan kesenek farkla...

Emekli İkramiyesi

1- 25 yıl 6 ay hizmeti olan memur emekli olurken emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 1 yıldan az olan süreler dikkate alınır mı? 2- Kamu kurumunda işçi olarak çalışırken memuriyete geçen kişi emekli olurken işçilik yıllarına ait ikramiye alır mı?...

Proje Koordinatör Ücreti

İyi günler Hocam; Belediyemizde geçici işçi statüsünde çalışan çevre mühendisinin hazırladığı EDES projesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı onay vererek maddi destek sağlamıştır. Projenin kapsamında proje koordinatör ücreti de bulunmaktadır. Sö...

Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Emeklilik İşlemleri

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. paragrafına ve 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 8 ( c ) bendi gereğince Emekli Sandığı İle ilişkilendirilmesi yapılmış olan (Meclis Üyesi) Başkan Yardımcısının Emeklilik İşlemleri yapıla...

Havuza İşçi Gönderdikten Sonra İşçi Alımı

Sayın Hocam 6111 sayılı Yasanın 164. maddesi gereği nakil yapan kurumlar 5 yıl süreyle işçi artışı yapamaz denilmektedir. Kurumumuzda nakil sonrası 2 adet işçi personelimiz emekli olmuşlardır. Buna istinaden emekli olan personelimizin yerine Türkiye...

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sayın Hocam, 6331 sayılı Kanunun 6. maddesinde belediyeler 01/07/2016 tarihine kadar iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu hususunda süre verilmiştir. Belediyeler bu tarihe kadar yapması gereken işlemler nelerdir? İ...

İstifa Halinde Kıdem Tazminatı

Sayın Hocam. Geçici personel olarak çalışan Harita mühendisi bir personelimiz 6 ay ücretsiz izine ayrıldı. İzini dolmadan, dilekçe ile kurumdan ayrılacağını ve kıdem tazminatını istemektedir. Bu personelimiz 03.01.1967 doğumlu olup 05.01.1992 yılında...