Soru Cevap

  • Sıralama

Şirket Personeli Kıdem Tazminatı Ödemelerinde Rücu Hk.

Sn Hocam, şirket personelinin kıdem tazminatlarının Anayasa Mahkemesinin 19.09.2019 sayılı kararı gereği şirketlere rücu ettik ancak söz konusu şirketlerin Avukatı bize itiraz yazısında Anayasanın 153. maddesi:8. Anayasa Mahkemesinin Kararları Anayas...

Belediye Şirket İşçilerine İlave Tediye Yapılması Hk.

İyi günler, kamu işçilerine verilen ilave tediye belediye personel şirketi çalışanlarına ödenebilir mi? Ödenmesinde herhangi bir kanuni sakınca var mıdır?

Şirket İşçileri Toplu İş Sözleşmesi Hk.

Hocam, Belediyemiz şirketinde toplam 65 personel çalışmaktadır. Bunların 63 tanesi sendikaya üye oldular ve ocak ayında toplu iş sözleşmesi yapıldı. Sendikaya üye olmayan 2 personelin maaş artış oranını nasıl hesaplamamız gerekir? İkinci sorum, Ocak...

Disiplin Kurulu Kararı ile İşten Çıkarma Hk.

Belediye Başkanlığımız bünyesinde Daimi İşçi kadrosunda görev yapmakta olan personelimiz son 1 yıl içerisinde verilen görevi tam yerine getirmemek disiplinsizliğinden dolayı 3 kez disiplin kuruluna sevk edilmiş ve disiplin kurulu tarafından personele...

Şirket Çalışanlarının Ücret Artışı

Sayın Hocam. Belediyemize ait Şirket bünyesinde çalışan işçilerin ücret artışları sendika olmadan nasıl yapılır? Meclis kararı gerekir mi, Şirket Müdürünün talimatı ile olur mu? İyi çalışmalar.

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Şirketi Temsil Hk.

Limited şirketi ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde kimler görev alabilir? İyi çalışmalar dileğiyle kolay gelsin. Teşekkürler.

Şirket İşçilerinin Sosyal Yardımlarının Belediyece Ödenmesi Hk.

İyi çalışmalar, belediyemiz şirketi ile X sendikası arasında yapılan sözleşme gereği verilecek ramazan yardımları karşılığı belediyemize şirket tarafından fatura edilebilir mi? Belediyece bunun ödemesinin yapılmasında yasal bir engel var mıdır?

Vardiyalı Çalışmada Fazla Mesai Hk.

Merhaba Hocam, vardiyalı sistemde 24/48 saat şeklinde çalışan işçilerde resmi tatile denk gelen işçilere mesai verilebilir mi? İyi çalışmalar.

İdari İzinde Nakdi Yemek Yardımlı Verilmesi Hk.

TİS gereği işçilere her çalıştıkları gün için nakdi yemek yardımı ödenmektedir. Kovid 19 dolayısıyla idari izinde olan işçilere idari izinde oldukları günler için yemek yardımı ödenir mi?

Kıdem Tazminatı Ödenmeyecek Şekilde Sona Ermiş Olan Çalışma Süresine İlişkin Kıdem Tazminatı Hk.

Belediyemizde 4857 sayılı Kanuna tabi olarak 16/03/1987-12/11/1994 tarihleri arasında görev yapmakta iken isteği üzerine ücretsiz izin alarak yurt dışına giden ve izin bitiminden sonra göreve dönmeyen ve bu nedenle iş akdi işveren tarafından feshedil...