Soru Cevap

  • Sıralama

Virüs Bulaşan Memurların Zam ve Tazminatlarında Kesintiye Gidilmesi Hk.

İyi çalışmalar. Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde; “a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı...

Emekliliği Gelen Sürekli İşçinin İş Akdinin Feshi Hk.

Hocam, Sürekli İşçi kadrosunda çalışan (2007 yılında kadro alan Kadrolu İşçi ) İşçi personel Emeklilik şartlarını taşıyorsa kendi isteği dışında (Emekli olmak istemiyorsa) kurum tazminatını ödeyerek iş aktini fesih edebilirmi?

İşe İade Olan Sözleşmeli Personelin SGK Primleri Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz bünyesinde 3 yıl çalışan bir sözleşmeli personelin iş sözleşmesi 31.12.2019'da sona ermesine müteakiben yenilenmemiştir. Personel konuyu idare mahkemesine taşımıştır. İdare Mahkemesi de "Belediyemizin yaptığı idari işlemin ip...

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Şirket Adına Katılacak Olanlar Hk.

Belediyelerde KHK ile kurulmuş şirketlerde toplu sözleşmeye işveren olarak temsil edilmesi gerekenler kimler olabilir. Şöyle ki, şirket yönetim kurulu başkanı başkan, peki bu toplu sözleşmelere başkan dışındaki memur bürokratlar işveren temsilcisi ol...

İdari İzin Uygulamasında Esas Alınacak Kronik Hastalıklar Hk.

Valilik Makamı Belediyemizden Covid-19 salgını ile mücadelede yapılacak planlamaya esas olmak üzere Kronik Rahatsızlığı olan personelin listesi istenmiş olup; kronik hastalıklar neye göre tespit edilecektir. Personel arasında çelişki oluşturmaktadır....

Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.

696 KHK ile Belediyemiz şirket personeli olarak çalışan işçi emekli şartlarını taşıdığından iş akdi fesih edilmiştir. Şirket personeline kıdem tazminatı tavan tutarını (7.117,17 TL ) geçmesi durumunda (9000 TL) hangi tutardan ödenecek?

Emekli Olan Şirket İşçilerine Emekli Yol Tazminatı Hk.

696 KHK ile Belediyemiz şirket personeli olarak çalışan işçi emekli şartlarını taşıdığından iş akdi fesih edilmiştir. Şirket personeline Emekli Yol tazminatı (0,154461*13558) ödenir mi?

Belediye Şirketine İşçi Alımında İlan Zorunluluğu Hk.

Hocam merhaba. Belediyemiz şirketine 4 aylık ve 3 aylık süre ile işkur ilanına çıkılarak ve sözlü sınavı yapılarak geçici işçi (6 kişi) aldık. İşçilerimizin belirli iş sözleşme süreleri 17 Aralıkta son buluyor. Geçici işçilerimizi süreleri bittiğinde...

Şirket Müdürünün Sendikal Haklardan Yararlanması Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 696 Sayılı KHK kapsamında personel çalıştırmak üzere kurulan ve sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Personel Limited Şirketinde müdürlük görevini yürüten Belediye meclis üyesinin sendikal haklardan faydalandırılması mümkün...

Sendika Üyesi Olmayan İşçinin TİS'den Faydalanması Hk.

Hocam merhabalar; 1-) Belediyemizde hali hazırda yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi mevcuttur, işçilerimizden birinin bu sendikaya üye olmadığı, ancak sendika sözleşmelerinden sendika aidatı kesilerek faydalandırılmaya devam ettiği tespit edilmi...