Soru Cevap

  • Sıralama

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılarda Kamulaştırma Bedeli Hk.

Hocam iyi günler, dört katlı bir apartmanda, taşınmaz maliki çatı katına ruhsat ve eklerine aykırı olarak iki tane daire yapmış ve bu daireler için Yapı Kayıt Belgesi almıştır. İdaremiz tarafından apartmanın tamamı hakkında kamulaştırma kararı alınmı...

İmar Planlarına İtiraz Hk.

İlçemizde askıya çıkan bir imar planına itiraz aşamasında gelen dilekçeler incelendiğinde başkasına ait parsellere (kendine ait olmayan) ilişkin itiraz edildiği görülmüştür. Bu dilekçeleri değerlendirmemiz mümkün müdür? Meclise havale ederek mi değer...

Riskli Yapının Tahliye ve Yıkımı Hk.

Bir kısmı Belediyeye ait bir kısmı vatandaşa ait işhanı için riskli yapı kararı bulunmaktadır, bu işhanı için yapılacak işlemler nelerdir, bu taşınmazlar tahliye için belediye kiracılarına yazı gönderilmiştir, tümü için yapmamız gereken nedir?

Eksik Katlı Yapı Ruhsatı Hk.

Hocam hayırlı günler. 1- İmarda 3 kat izni bulunan parselde vatandaş eksik kat uygulamasından faydalanmak istiyor, noter onaylı feragatnameye gerek var mıdır yoksa kurumunuza yazılı olarak vermesi yeterli midir? 3 katlı parsele yapılacak olan eksik k...

Hazineye Ait Taşınmazın Kamulaştırılması Hk.

İyi günler hocam, mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazı "Düğün salonu ve sosyal donatı alanı" olarak bedeli karşılığında devren satın almak istiyoruz. Kamulaştırma yapıp satın alma işlemlerinde izleyeceğim yol hakkında detaylı bilgilendirilmek is...

Otopark Bedeli Hesabı Hk.

5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinde, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: (d) birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları...

Güneş Enerji Santrallerinin Yapı Ruhsatı Hk.

1) Güneş enerji santrallerinin yapı ruhsatı alma zorunluluğu var mı? 2) Ruhsat alınması gerekiyorsa, panellerin iz düşüm alanına göre mi yoksa panellerin oturduğu ayakların kapladığı alana göre mi ruhsat alınması gerekmektedir? 3) İmar kanunun 32. ve...

İmar Planı Değişikliklerinin İlanında Eksikliğin Sonuçları Hk.

Hocam iyi günler, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi: "Planlar, Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında b...

Eski Yapıya İdari Yaptırım Uygulanması Hk.

Akhisar ilçemizde B.Ş. Kanunu sonrası Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerinde tapu kaydında avlulu kargir ev tanımlı parselde yaklaşık 20-25 yıl önce yapılan tarımsal amaçlı depo amaçlı yapı için kaçak yapı şikayeti bildirilmiştir. Belde Belediye...

Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması Hk.

Sayın Hocam, Ruhsatsız olarak yapıların kaldırılmadığı tespit edildikten sonra İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mühürlenen inşaatın veya yapının yıkılması yönünde encümen kararı alınıp ilgili birimlerine işlemlerin uygulamasının yapılması için gö...