Soru Cevap

  • Sıralama

Ruhsatsız Yapıların Encümene Havalesinde Sorumluluk

Sayın Hocam, 3194 sayılı İmar Kanununa göre kaçak yapılara yapı tatil zaptı düzenlenmiş ve imar cezaları hesaplanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü olarak üst yazı ile başkanlık makamına encümene sunulması için yazı yazılmıştır. Belediye Başkanın yazıyı im...

İmar planı tadilatı

Sayın Hocam, imar planında ayrık nizam 2 kat olarak belirtilen yerde bulunan bir vatandaş dilekçe ile başvuruda bulundu kendi arsasının 4 kat olmasını istemektedir. Bunun yapılması için meclis de karar aldı (hiç bir yere danışılmadan). Bunun olması m...

Yapı denetim hakediş ödemeleri

Bilindiği üzere belediyeler bünyesinde , yapı denetim firmalarına ait olan inşaatların hak ediş ödemelerini düzenleyen bir birim ve de bu inşaatların yapı kullanma izin belgelerini düzenleyen ayrı bir birim bulunmaktadır. Hak edişler , evrakların tam...

Banka ATM'leri

İyi çalışmalar, Belediyemiz sınırları içinde şirkete ait arazi üzerine banka ATM kurmak istemekte, belediye olarak kurulacak ATM nin yapı olarak değerlendirilmesi gerektiğinden inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almasını bildirdik . Ancak b...

Bodrumlar için iskan verimesi

Sayın Hocam; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 01.06.2013 tarihi öncesinde, madde 32'de 'Konutlarda toprağa dayalı ve iskan edilebilen bodrum......' ifadesi 01.06.2013 tarihli değiştirilen Yönetmelikte 'Konutlarda toprağa dayalı...

Revizyon İmar Planına Yapılan İtirazlar

Revizyon imar planının askıdan indiği tarih 26.03.2014 yapılan itirazlar var bu itirazları meclisin değerlendirme süresi 15 gün,meclisi olağanüstü toplamak için en az üç gün önceden olapanüstü gündem ile çağrı yaparsak bu süre 30 Mart yerel seçimler...

Yapı denetim hesabından icra kesintisi

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 25. Maddesinde “ Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen borçlar da dâhil olmak üzere haczedilemez ve tedbir konu...

Hazine Arazilerinin Belediyeye Devri

Hocam iyi günler; Planlı ve Plansız sahalarda Maliye hazinelerinin Belediyelere devri hangi hallerde mümkündür. Eğer mümkün ise devir aldıktan sonra imar değişikliği yaparak satışını yapabilir miyiz?

Yol Boşluğu Satışı

Belediyemizce yol boşluğu satışı yapılmıştır. Vatandaş parasını ödedi tapuya gidildi. Tapu bizden meclis kararı istemektedir. Biz ise Encümenin belirlediği bedel üzerinden satışı yaptık. Daha önce hiç istenmemekte idi. Şimdi meclis kararı isteniyor,...

Eski Yapılar İçin Ruhsat

1980 yılında yapılmış ancak ruhsat vb evrak almamış yapılar için yapı kullanım belgesi nasıl düzenlenir?