SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Sulama Birliklerinin 4734 sayılı Kanuna Tabi Olup Olmadığı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Kamu İhale Kurulunun 12.12.2011 tarih ve 2011/DK. D-237 sayılı kararı ile aşağıda açıklanan görüş oluşturulmuştur.

Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statüsü

Bu Genelge, görev alanı içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini inşa maksatlarına uygun şekilde kullanmak, işletmek, Devlet Su İşleri Genel Mü...