SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Seçmen Listesine Girebilme

Birliğimizde en az 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır hatta 20 yıldır Su Kullanıcısı olan çiftçilerimiz vardır.Fakat şu ana kadar Birliğimize üye olmamışlardır.Şimdi ise üye olup 2016 Yılı Meclis Üyeliği Seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahip olmak...

Birlik Başkan Vekilliği Oturumu

Birlik Başkanı sürekli olarak Meclis Üyelerinden farklı farklı kişileri Başkan Vekili olarak görevlendirmektedir.Hele hele 2016 yılı seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde bu eylem daha da artarak devam etmektedir. Birlik Başkanının ne kadar süreyle Bir...

Birlik Meclis Üyesinin Borcu Hk.

2015 yılı Birlik Denetiminde Yönetim Kurulu Üyelerine kişi borcu çıkarılmıştır.Şu ana kadar da borçlarını ödememişlerdir ve ödeme taraftarı da değillerdir. Ancak bu Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı seçimlerinde tekrar Meclis Üyeliğine aday olmak iste...

Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2016/23)

Bu Tebliğ; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın uygul...

Sulama Suyu İşleri

Sayın Hocam; Mülkiyeti DSİ ait olan Sulama Suyu Tesisleri işletmesi Belediyemiz tarafından devralınmış ve işletmesi yapılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde bir müdürlük oluşturmak istiyoruz. Bu konuda hangi işlemleri yapmamız gerekmektedir?

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Yapılan Düzenlemede İlgili Maddenin İptal Edilmesiyle Arazilerin Miras Yoluyla İntikali ve Ortaklığının Satış Suretiyle Gİderilmesine Dair Yasaklamanın Bulunmadığı

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Yapılan Düzenlemede İlgili Maddenin İptal Edilmesiyle Arazilerin Miras Yoluyla İntikali ve Ortaklığının Satış Suretiyle Gİderilmesine Dair Yasaklamanın Bulunmadığı

Çekle tahsilat hk.

Sulama birliğimize borcu bulunan müstahsillerimizden bazıları borç tutarı kadar yasal işlem başlatılmaması için kurumumuza vadeli çek vermek istiyorlar. 1. Vadeli çek alabilirmiyiz. 2. Yönetim veya Meclis kararı almamıza gerek varmı. 3. Almış olduğum...

Mükerrer sulama ücretinin terkini hk.

Sulama sezonu içinde birliğimize üye olan bir müstahsilimiz indirimli ödeme zamanında gelerek adına kayıtlı olan parsellerin sulama ücretlerini ödemiştir. Fakat sulama görevlimiz aynı parseli yine birliğimize üye olan taşınmaz sahibine değil de oğlun...

Alacaklar hk.

Kolay gelsin hocam. Sulama birliğine bazı müstahsillerin eski yıllardan borcu var, haklarında icra takibi başlatılmış. Bu kişiler bankadan aldıkları kredileri ödeyememişler, teminat gösterdikleri arazileri satılmıştır. Bir kereye mahsus olmak üz...

Birlik Avukatı

Sayın Hocam, birliğimizin anlaşmış olduğu bir avukatımız var, fakat biz yeni bir avukat daha istiyoruz. Eski avukatımızı azletmeden yeni bir avukat daha tutabilir miyiz? İki avukat tutmamızın bir sakıncası var mıdır?