SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Birlik Başkanlığı Seçimi

Birlik başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması durumunda nasıl bir yol izlenmelidir?

Borçlu Birisinin Meclis Üyeliğine Aday Olması

Birlik Üyelerinden bazıları Birliğe borçlu oldukları halde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Aday Adaylığı için başvuruda bulunmuşlardır. İlçe Seçim Kuruluna borçlu üyelerin meclis üyeliğine aday olamayacağını söylediğimiz halde başvurularını kabul etmi...

2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Ekli "2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/6/2016 tarihli ve 7198 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 u...

Meclis Üyeliği

Birliğimiz görev alanı içerisinde yer alan bazı yerleşim birimlerinde üye sayısı çok az olduğundan veya hem az hem de yakın akraba (iki kardeş, baba-oğul gibi) olduklarından; -İki kardeş veya baba-oğul Birlik Meclis Üyesi seçilebilirmi? -Birlik perso...

Seçmen Listesine Girebilme

Birliğimizde en az 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır hatta 20 yıldır Su Kullanıcısı olan çiftçilerimiz vardır.Fakat şu ana kadar Birliğimize üye olmamışlardır.Şimdi ise üye olup 2016 Yılı Meclis Üyeliği Seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahip olmak...

Birlik Başkan Vekilliği Oturumu

Birlik Başkanı sürekli olarak Meclis Üyelerinden farklı farklı kişileri Başkan Vekili olarak görevlendirmektedir.Hele hele 2016 yılı seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde bu eylem daha da artarak devam etmektedir. Birlik Başkanının ne kadar süreyle Bir...

Birlik Meclis Üyesinin Borcu Hk.

2015 yılı Birlik Denetiminde Yönetim Kurulu Üyelerine kişi borcu çıkarılmıştır.Şu ana kadar da borçlarını ödememişlerdir ve ödeme taraftarı da değillerdir. Ancak bu Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı seçimlerinde tekrar Meclis Üyeliğine aday olmak iste...

Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2016/23)

Bu Tebliğ; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın uygul...

Sulama Suyu İşleri

Sayın Hocam; Mülkiyeti DSİ ait olan Sulama Suyu Tesisleri işletmesi Belediyemiz tarafından devralınmış ve işletmesi yapılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde bir müdürlük oluşturmak istiyoruz. Bu konuda hangi işlemleri yapmamız gerekmektedir?

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Yapılan Düzenlemede İlgili Maddenin İptal Edilmesiyle Arazilerin Miras Yoluyla İntikali ve Ortaklığının Satış Suretiyle Gİderilmesine Dair Yasaklamanın Bulunmadığı

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Yapılan Düzenlemede İlgili Maddenin İptal Edilmesiyle Arazilerin Miras Yoluyla İntikali ve Ortaklığının Satış Suretiyle Gİderilmesine Dair Yasaklamanın Bulunmadığı