SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Sulama Birliği Muhasebe Ücreti Ödenmesi

İyi Günler Hocam, Sulama Birliklerinin özellikle Küçük ölçekli birliklerin muhasebe işlerinin yürütülmesinde büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Birlik bütçesi düşük olduğundan yeni personel alınamamakta ve yetişmiş personel bulunamamaktadır. Geliri küçük o...

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Sayın Hocam; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinin (a) bendinde Vergi'den muaf olan kuruluşlar belirlenmiştir. 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiğinden bu yana Kamu Tüzel Kişiliğine haiz olan S...

Ana Statü Değişikliği

Birlik Ana Statümüzün 14.maddesinde Birlik görev alanı içerisindeki yerleşim birimlerine meclis üyeliği belirlenirken her yerleşim birimine 5000 dekar sulama alanına 1 meclis üyesi düşecek şekilde meclis üye sayısı tespit edileceği belirlenmişti. Ana...

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Onayı Hk.

Değerli Hocam öncelikle çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi Çalışmalar. Avukata vekalet vermek için yönetim kurulu kararı aldık. Notere gittiğimizde işlemimizi yapamayacağını, tutmuş olduğumuz defterlerin noter onaylı olmadığını söyledi. Bizde,...

Sulama sahamızın rehabilitasyon projesi için bankadan kredi çekilmesi

Sulama sahamızın rehabilitasyon projesi için bankadan kredi çekerek taksitler halinde ödemek istiyoruz.Birlikçe yapılan borçlanma tutarı,borç anapara ödemeleri,borçlanma giderleri,faiz ödemeleri vb.tutarlar bütçe gelir ve gider hesaplarıyla nasıl ili...

Birlik Başkan Vekilliği

Birlik Başkanının yıl içerisinde birkaç kere izine ayrılması durumunda farklı kişilere başkan vekilliği görevi verebilir mi ?

Denetim Raporunda Muhalefet Şerhi

Değerli Hocam öncelikle çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Benim bir sorum olacak. Çerçeve ana statü gereği Nisan ayı meclis toplantısından bir hafta önce yapılan denetim kurulu toplantısında, ödeme evraklarında yaptığı incelemede evraklarda eksik...

2015 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifeleri

Ekli “2015 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 21/11/2014 tarihli ve 203 sayılı yazısı üzerine, 6172 sayıl...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifeleri

Ekli “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 25/3/2015 tarihli ve 43 sayılı yazısı üzerine, 6200 sayılı Devle...