SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Alacaklar hk.

Kolay gelsin hocam. Sulama birliğine bazı müstahsillerin eski yıllardan borcu var, haklarında icra takibi başlatılmış. Bu kişiler bankadan aldıkları kredileri ödeyememişler, teminat gösterdikleri arazileri satılmıştır. Bir kereye mahsus olmak üz...

Birlik Avukatı

Sayın Hocam, birliğimizin anlaşmış olduğu bir avukatımız var, fakat biz yeni bir avukat daha istiyoruz. Eski avukatımızı azletmeden yeni bir avukat daha tutabilir miyiz? İki avukat tutmamızın bir sakıncası var mıdır?

Emekli işçinin çalıştırılması

Sayın hocam, birliğimizde eskiden beri çalışan teknik bir personelimiz emekli olacak, fakat biz işi çok iyi bilen teknik bilgisi kuvvetli olan bu arkadaşımızın çalışmaya devam etmesini istiyoruz. Acaba bu işçimizin hiç çıkışını yapmadan durumunu emek...

Borçlu Meclis Üyelerinin Durumu

2015 Yılında Birliğimiz Bakanlık İç Denetçileri tarafından denetlenmiştir. Denetleme sonucu gönderilen raporda borçlu meclis üyelerinin 31.12.2015 tarihine kadar borçlarını ödemedikleri takdirde meclis üyelikleri düşürülmelidir denmektedir. Birliğimi...

Bütçe Ödenek Aktarma

Değerli Hocam, bugüne kadar bize yapmış olduğunuz yardım ve destek için çok teşekkür ederiz. 2016 Yılı Bütçemizde, İş makinası alımı düşünülmediğinden 06.01.05.30_Hareketli İş Makinası Alımları harcama kalemine 10,00.-TL. , Birliğimize Hizmet Binası...

İkinci el iş makinesi alımı

Birliğimiz adına gradall almak istiyoruz. Fakat imkanlar el vermediğinden aracı 2. el almamız gerekiyor. En fazla kaç yaşında iş makinası alabiliriz?

Sulama Birliklerinde Huzur Hakkı Ödemelerinde Gelir Vergisi ve Damga Vergisi

Bu Görüş; 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan sulama birliklerinde görev yapmakta olan birlik başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmay...

Sendika Sözleşmesi Onayı

İyi Günler Hocam Kolay Gelsin. Denetleme Kurulu Üyesi, Birlik Başkanı tarafından yapılan sendika sözleşmesini 6172 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin (e) bendine göre Birlik Meclisinin onayı olmadan uyguladığını bu durumda personele yetkisiz ödeme yapıldığ...

Birlik Bütçesi ve Personel Giderleri

Birliğimizde 2002 yılında toplam 35 işçi çalışmaktaydı.O tarihten bu zamana kadar Birliğimize hiçbir işçi alınmamıştır.5620 Sayılı Kanunla da 28 işçimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilmiştir.Şu anki tarih itibariyle çalışan işçi sayımız 23'tür.Çal...

Sulama Birliği Muhasebe Ücreti Ödenmesi

İyi Günler Hocam, Sulama Birliklerinin özellikle Küçük ölçekli birliklerin muhasebe işlerinin yürütülmesinde büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Birlik bütçesi düşük olduğundan yeni personel alınamamakta ve yetişmiş personel bulunamamaktadır. Geliri küçük o...