SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Sulama Birlikleri Alacaklarında Zaman Aşımı Süresi

iyi Günler Hocam, Sulama Birliklerinin alacaklarında zaman aşımı süresi ne kadardır? Zaman Aşımı için Nasıl Yol İzlemek gerekir? Hangi Kanun Hükmünü Uygulanabilir? Saygılarımla.

Sulama Birliğine Geçici Görevle Personel Alımı

Sayın hocam; Birliğimizde Müdür statüsünde sözleşmeli olarak çalışan arkadaşımız önemli bir rahatsızlıktan dolayı 3-4 ay gibi bir süre işine devam edemeyecek, bu süre içerisinde başka bir kurumdan memur kadrosunda olan üniversite mezunu bir kişiyi ge...

Sulama Birliklerinde İşçi İstihdamı

Merhabalar hocam, Birliğimize, işkur kanalıyla almış olduğumuz işçilerin bir kısmı geçici işçi statüsündedir. Ancak biz 12 ay çalıştırıyoruz. İşkur bize 5 ay 29 günden fazla çalıştıramazsınız diye idari para cezası uygulayacağını söyledi. Bu yasal mı...

ÜYE KAYDI

Merhaba Hocam; Tapu ölü olan babalarının adına, veraset ilamı yapılmamış, çocukları bu tapu ile birliğe üye kaydı yaptırmak isterler ve bölgemizde bu tür çiftçilerin sayısı fazla, bu tür arazileri olan çiftçileri Birliğimize üye yapabilir miyiz? Yapa...

İşçilerin Başka Kuruma Geçişi

5620 sayılı Kanun ile sürekli işçi kadrosu alan Sulama Birliği personelleri, 6098 Sayılı Kanunun Sözleşmenin Devri başlıklı 429. maddesi hükümleri gereğince başka Kurumlara geçiş yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl bir yol izlenmeli?

Feshedilen Sulama Birliğinin Belediyeye Devri Hk.

İlçemizde bulunan Sulama birliği Bakan Onayı ile fesh edilmiştir.Adı geçen sulama birliği Belediyemize devir edilir mi? Eğer Devir olur ise ne şekilde yapılır? Çalışan personel ne şekilde devir edilir? İdari ve mali işlemleri nasıl yapılır? Bilgi ve...

Doğrudan Temin Limiti

Merhaba Sayın Hocam, Birliğimize bir kamyon alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Meclis ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda 2. el bir kamyon almak istiyoruz. Bu alımı ihale usullerince gerçekleştirmek zorunda mıyız? Birlik merkezimiz büyük şehire ba...

Sulama Birliklerinin Özelleştirilmesi Hk.

Sulama Birliklerinin özelleştirileceği yönünde haberler almaktayız. Bizim Birliğimizde 5620 sayılı kanunla kadro verilmiş olan 31 adet işçi ve 2 adet sözleşmeli personel bulunmaktadır. Birlikler özelleşirse bu personelin kadro hakları korunup başka k...

Yapılandırma Sürelerinin Uzatılması

Sayın Hocam; Resmi gazetede yayınlandığı kadarı ile geçici 2.maddenin 2. ve 3. fıkralarını kapsayan bir süre uzatımı yapıldığı anlaşılıyor.Bu durumda Sulama Birlikleri alacaklarına ilişkin süre uzatımı bu kapsam da olmayacak değil mi?

Birlik Başkanının Ziraat Odası Başkanlığına Aday Olması

Sayın Hocam, 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki Sulama Birliği Başkanı, Ziraat Odası başkanlığına aday olabilir mi?