Taşınır ve Taşınmaz

  • Sıralama

Taşınır Mal Yönetmeliği

Belediyemize park için oyun grupları satın alınmıştır. Satın alınan oyun gruplarını demirbaş olduğu için 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır işlem fişinde teslim alan memura zimmetlenmek istenmiş olup, memur zimmet fişini imzalamamıştı...

Taşınır İşlem Fişi

Taşınır mal yönetmeliğinin 10. maddesinin a fıkrasının 2. bendinde "Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryak...

Taşınır İşlem Fişi

Doğrudan temin limitleri içerisinde alınan her türlü mal alımının kullanmış olduğumuz program içinde depo girişi yapmamız gerekiyor mu, bunlar için taşınır işlem fişi hazırlanmalı mı?

Taşınır İşlem Fişi

Avans kullanılarak(Acil olarak) alınan tüketim malzemelerinde (150 kodlu) TİF kaydı yapılmasıyla ilgili çelişkimiz bulunmaktadır. Malzeme ambara girmeden kullanıma verilmiş olabilmektedir. Bu durumlarda sayım yani TİF belgesi düzenlemek zorunlu mudur...

Tahsis Protokolünün İptali

Sayın Hocam, Ocak 2012 yılında tapusu belediyeye ait bir arsa üzerine öğretmen evi inşaa edilmesi ve süre belirtmeksizin Milli Eğitim Müdürlüğüne sosyal tesis olarak tahsisi ile ilgili Milli eğitimle protokol imzalanmış. Ancak, şimdi başkanımız bu pr...

Özel İdare İle Taşınmaz Takası

İyi günler % 49 u Belediyemizin %51 i İl özel idaresinin olan bir yer için İl özel idaresine % 51 lik hissesine karşılık Belediyemize ait bir yer ile takası düşünülmektedir.Bukonuda ne gibi işlemler yapılacağını açıklarsanız memnun oluruz.Çalışmaları...

Hurdaya Ayırma

Sn Hocam, Belediyemize ait mal ve malzemeleri satmak istiyoruz. soru1: Belediyemize ait atıl halde bulunan parketaşı fabrikasındaki işlevini yitirmiş malzemeleri satmak istiyoruz. Bu malzemelerin işlevini kaybettiğini ve hurda olduğunu nasıl kanıtlay...

Milli Emlaktan Taşınmaz Tahsisi

Milli Emlak Müdürlüğüne ilçemizde atıl halde bulunan cezaevinin kadınlara yönelik bilgi evi olarak düzenlenerek hizmete açılması ile ilgili belediyemize tahsisi talep edilmiştir. Milli Emlak Müdürlüğü ise bir üst mercinizden bu tahsisin gerekli olduğ...

Taşınmaz Mal Değer Tesbiti

6360 sayılı kanun ile Belediyemize Mahalle olarak bağlanan belde belediyelerinin Vergi dairesine olan borçlarına karşılık, Vergi dairesi belediyemizden ipotek işlemi için taşınmaz mal bildirimi istemektedir. Ancak taşınmaz mal bildiriminin değerinind...

Hurda araç satışı

belediyemizde trafiğe kayıtlı eskimiş araçlar var, bunları elden çıkartkmak istiyoruz, nasıl bir yol izlememiz lazım, hurdasan a vermek zorunluluğuz varmı yoksa 2886 sayılı yasa kapsamında satışımı yapılacaktır.