Taşınır ve Taşınmaz

  • Sıralama

Belediyelerin taşınmaz işlemleri

İyi çalışmalar. Belediyemize ait taşınmazların kayıt, satış, kamulaştırma vb İşlemlerinin hangi birim tarafından yürütülmesi hususunda tereddüt yaşamaktayız. Belediyemizde İmar Müdürlüğüne bağlı Emlak Büro şefliği bulunmaktadır. Bu işlemler bu servis...