Taşınır ve Taşınmaz

  • Sıralama

Kamu Kurumlarının Ayni İhtiyaçlarının Karşılanması Hk.

Merhaba Pamukova Belediyesinde taşınır kayıt işlemlerini yürütmekteyim. Emniyet Müdürlüğüne drone alınmayı düşünülüyor, ben taşınır devir (ya da bağış ) işlemlerini nasıl yürütmeliyim? Herhangi bir Belediye Encümen/Meclis kararına gerek varmı yoksa p...

Halkın Kullanımına Açık Alanlardaki Taşınırlar Hk.

Sn Hocam, Belediyemizce ihale ile alınan çöp konteyneri, oturma bankı, güvenlik kamerası vb. (korumakta güçlük çekilen malzemeler) demirbaşa girebilecek malzemelerin Taşınır İşlem Fişi düzenlenirken 150 kodundan mı, yoksa 253-255 kodundan mı kayıt al...

Hibe Aracın Satışı Hk.

İyi günler, Belediye Başkanlığımıza Sağlık Bakanlığı tarafından 30/07/2019 tarihinde hibe edilen 2008 model, içi boş ambulans araç minibüse (çok amaçlı) dönüştürülerek kullanılmıştır. Aracın satılabilmesi, takasta kullanılabilmesi veya hurdaya ayrıla...

Şirket İşçileri Arasından Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilisi Görevlendirme Hk.

Merhaba, Şirket personeli olan bir çalışanımızı "Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi" olarak görevlendirebilir miyiz? Şayet görevlendirebilirsek İmza yetkisi var mıdır? İyi çalışmalar

Taşıt ve Taşınırların Hurdaya Ayrılması ve Satışı Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizde bulunan hurda malzemeler, Belediyemiz envanterinde bulunan bazı araçlar artık kullanılmayacak hale gelmiş bulunmaktadırla...

Belediyelerin Arsa Üretimi Hk.

Maliye hazinesi adına tescili bulunan tarla veya arsa vasfındaki taşınmazların belediyemiz tarafından bedelli bedelsiz tahsis talebinde bulunarak, tahsisi yapıldıktan sonra parselasyon yaparak belediyemize gelir amaçlı (arsa üretimi yaparak) ihale yo...

Taşınmazlarda Değişiklik Kayıtları Hk.

Emlak Müdürlüğünce yapılan ihdas, tevhid,kadastro yenelemesi ve trampa işlemlerinin muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli olan kanıtlayıcı belgeler (başkanlık oluru, meclis veya encümen kararı, muhasebe işlem fişi tapu vb. gibi) nelerdir ; ayrıc...

Taşınırları Hurdaya Ayırma İşlemleri Hk.

Hurdaya ayırma iş ve işlemlerinde izlenecek yol nedir? Akış şeması var mıdır? Hurda İşlemi için Genel Müdür veya Yönetim Kurulundan alınması gereken olur veya yazıya ihtiyaç var mıdır? Hurdaya ayırma işlemleri kurumumuzda hangi birim tarafından takip...

Taşınmaz Satışında TOKİ İzni Hk.

Değerli Üstdım, 1164 sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 8. maddesi “Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracakları arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce (Arsa Ofisine) bildirmekle müke...

Market İşletilmesi

Belediyemiz bünyesinde bütçe içi işletme ile açılan akaryakıt istasyonumuzu (opet) işletmekteyiz. Burada bulunan marketi bütçe içi işletmeyle devir alarak işletebilir miyiz? Buraya alınan mal ve malzemeleri hangi usule göre satın alınması yapılmalıdı...