Teklifler ve Değerlendirme

  • Sıralama

İhale kapsamında teklif zarfı içerisinde sunulması gereken standart form

Sayın Hocam, 21.08.2015 tarihinde ihalesini yapmış olduğumuz 36 aylık park bahçe ihalesine katılan firmalardan değerlendirme dışı bırakılan bir firma kesinleşen ihale kararına itiraz etmektedir. Firmanın değerlendirme dışı bırakılma sebebi ise, Tekli...

Yaklaşık Maliyet Üzeri Teklif Hk.

İyi Çalışmalar Açık İhale usulü ile Çelik Mal ve Malz. Alımı İhalesi Yapıldı fakat tahminimizce kur farkı ve piyasadaki arz talep dengesindeki değişimden dolayı katılım olmadığından ihale iptal oldu. Tekrar pazarlık usulü ile ihale yapıldı. Ancak yak...

İhalelerde tekliflerin eşit olması hakkında yönetmelik değişikliği

28.07.2015 tarihli resmi gazete ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin tekliflerin eşit olması başlıklı 63. üncü maddesi değiştirilmiştir. Yürürlük tarihi yayınlandığı tarihtir. İlanı yapılan veya değerlendirme aşamasında olan ihalelerde...

Tekliflerin Eşit Çıkması

Belediyemiz tarafından yapmış olduğumuz personel çalıştırma hizmet alımı ihalesi 6.4.2015 tarihinde yapılmıştır. Katılan 6 firmadan 5 tanesi eşit teklif vermiştir. Bu durumda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddes...

Hizmet Alımı İhalesinde Tekliflerin Eşit Çıkması

Belediyemiz tarafından yapmış olduğumuz personel çalıştırma hizmet alımı ihalesi 6.4.2015 tarihinde yapılmıştır. Katılan 6 firmadan 5 tanesi eşit teklif vermiştir. Bu durumda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddes...

Asgari İşçilik Maliyetinden Düşük Teklifler

sayın hocam kurumumuz olarak 17/03/2015 tarihinde 30 kişilik hizmet alım ihalesi yaptık . asgari işçilik maliyeti (sözleşme ve genel giderler dahil 454.865,70 TL) dir. işçilik maliyetinden başka bir gider yoktur. ihaleye 5 kişi teklif vermiş ve 4 ü a...

Postadaki Gecikme Nedeniyle İşlem Dışı Bırakılan Teklif Zarfının İadesi

Sayın Hocam Saygılar, bir ihalemizde; istekli firmanın teklifi postadaki gecikme sebebiyle işleme konulmamış ve kargo personeliyle tutanak tutulmuştur. İstekli teklif zarfını geri istemektedir. Kanun ve yönetmeliklerde bu konu ile ilgili bir işlem bu...

Hizmet Alımında Yüklenici Kârı

Hocam iyi günler; Belediyemiz tarafından yapılan park bahçe bakım onarım ve personel hizmeti alımı ihalesinde teklif veren bir firma birim fiyat teklif cetvelinde personele verilmesi gereken karsız maliyetin üzerine % 20 müteahhit karından fazla bir...

Yaklaşık Maliyet Üstü Teklifler

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına karar verilen, Parketaşı, Oluk ile Bordür taşı mal Alım ihalesi...

Aşırı Düşük Savunma Süresi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve aladan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan Hizmet Alım İhalesine katılan istekliler tarafından verilen, İhale komisyonu tarafından tespit edilen Teklifi sınır...