Toplu Sözleşme

  • Sıralama

Sendika Değişikliği Hk.

Belediyemiz sendikalı sürekli işçilerinin bağlı oldukları sendika ile belediyemizin yaptığı toplu sözleşmeden sonra aynı sözleşmenin hükümleri geçerli olmak kaydıyla sendika değişikliği yapmaları mümkün müdür?

Toplu-iş sözleşmesi hk.

Belediyemiz ile işçi sendikası arasında Toplu iş sözleşmelerine başlanacağından,bu görüşmelere belediyemizden kimler katılabilir veya Encümen üyelerinin katılması uygun mudur? İyi çalışmalar

Toplu iş sözleşmesi

Daha önce meclis kararıyla asgari ücretin % 70 fazlası olarak maaş belirlenen daimi işçiler 1 Eylül 2015 itibariyle sendika ya üye olmuşlar ve sendika yetki belgesi almıştır. Yeni sözleşme yapınca meclis kararını iptal etmeye gerek var mıdır? Sendika...

Toplu Sözleşmede Uyuşmazlık

Belediyemizde çalışan sürekli işçilerin bağlı oldukları işçi sendikası ile 2016 yılında sözleşme yenilenecek ancak sözleşme şartları kurumumuzu zorlayacak niteliktedir. Bu sebeple belediye başkanı bu sözleşmeyi kabul etmemektedir. Başkan ve sendika a...

Yetkili sendika

Belediyemizde şuan daha önce yetkili iken sendika ile imzalanan sözleşme devam etmektedir. Bu sendika yetkisini başka sendikaya devretmiştir. Yeni sendika daha önce imzalanan sözleşmeye dayanarak ek protokolle bazı haklar vermek istemektedir. Bu olab...

Sorumluluk zammının kapsamı

Belediyemiz de imzalanan toplu iş sözleşmesinde sorumluluk zammı tanımlanan kısımda kimlere ve nasıl verileceğine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Sorumluluk zammı kapsamında kimler bulunmaktadır ve nasıl verilecektir? 2) idare bu boşluğu nasıl yorumla...

Sendika Üyeliğinden Çekilme ve Üyelik Aidatı

Sulama Birliğimiz işçi sendikasının biriyle 31.12.2015 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.Çalışanların tamamı bugünkü tarih itibariyle bu sendikadan ayrılıp;başka bir sendikaya geçmek istiyorlar.Geçmek istediğimiz sendika yetkili sendikadır.Sözleşm...

Toplu iş sözleşmesinde yetki

Belediyemiz daimi işçileri sendikaya üye olmuş sendika yetki belgesi almıştır. Sendika görüşme için tarih istemiş o esnada tüm işçiler sendika üyeliğinden istifa etmiştir. Sendika 47.maddeye göre görüşme için arabulucu tayini istemiştir. Sendika ile...

Sendika üyeliğinden istifa

Sayın Hocam, sendika üyeliğinden istifa ederek dayanışma aidatı ödemeyen işçi personel, toplu iş sözleşmesindeki haklardan yararlanabilir mi? Yararlanamazsa hangi haklara tabidir?

Taşeron İşçilerin Sendikal Hakları

Sayın Hocam Selamlar; Belediyemizde 2009 yılından bu tarafa hizmet alımı şekli ile çöp toplama ve temizlik işleri Yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır. 01.03.2015 tarihinden geçerli olmak kayı ile 3 yıllığına yeni bir firma işi aldı.sormak ist...