Toplu Sözleşme

  • Sıralama

Toplu İş Sözleşmenin Yürürlük Tarihi

23.02.2015 tarihinde başkanlık tarafından sendika ile imzalanacak toplu iş sözleşmesi 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasını kapsayabilir mi? Kapsar ise işçiler geriye dönük nakdi haklarını alabilirler mi? Ödeyebilir miyiz?

İşçi Hakları

Hocam merhaba;Sendika üyesi olmayan garaj amiri sürekli işçiye amir sorumluluk ücreti ödenmesi mümkün müdür?

Yüksek Hakem Kurulu Kararları Kesinliği

.......... Başkanlığı ile ...... İş sendikası arasında yapılmak istenen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık çıkması üzerine Yüksek Hakem Kurulu" na intikal etmiş olup, Hakem Kurulu ise yürürlük süresini 01.01.2014-31.12.2015 tarihinde...

İşçilerde Aile Yardımı

Sayın Hocam, işçi kadrosunda çalışan kişinin eşi özel bir işte SSK'lı olarak çalışmaktadır. Belediyenin toplu iş sözleşmesinde "657 Sayılı kanun hükümleri uygulanır." ibaresi yer almaktadır. Buna istinaden, eşi özel sektörde çalışan işç...

Geçici İşçilerin Sendikal Hakları

Saygılar Hocam; Belediyemizde önceki yıllarda geçici işçi (5 ay 29 gün) kapsamında çalışıp Sendika üyesi olup Toplu İş Sözleşmesi'ne göre yapılan her türlü sosyal haktan yararlanan bazı personellerimizin işten çıkışı yapıldıktan sonra sendika üye...

Devredilen İşçilerin Sendikal Hakları

6360 Sayılı Yasa ile Belediyemiz sınırları İlçe mülki idare sınırları olmuş ve 5 belde ve köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Bu yasa ile 4 beldenin personeli ve bir köy tüzel kişiliği bünyesinde çalışan personel Belediyemize devroluşlardır. Bağlanan...

Toplu Sözleşmede Uyuşmazlık

Merhabalar Hocam; İşçi Sendikası ile yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda uyuşmazlık olması halinde tespit tutanağı tutulduğunda konu Arabulucuya mı götürülmeli yoksa yüksek hakem kuruluna doğrudan gidilebilir mi? iyi çalışmalar dilerim.

İşyeri Temsilcisinin Sayısı

Sayın hocam, Sendika Kanuna göre, 145 işçisi bulunan ve tamamı kadrolu sendika üyesi olunan bir yerde, işyeri temsilci'si en fazla kaç kişi seçilebilir?

Devredilen İşçilerin Ücretleri

Sayın hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. 6360 sayılı Kanuna göre kapanan belde belediyelerinde çalışan işçi statüsündeki personellerimizin belediye ile yapmış oldukları sözleşmenin süresi bitmiş olup, tüzel kişilikleri sona erdiğinden bağlandı...

Devreden işçilerin sözleşmeleri

Belediyemiz Büyüksehir ilçe belediyesi olduğundan kapanan belde belediyeleri ve özel idare ve köylere hizmet götürme birliklerinden 6 adet işçi devir oldu. Belediyeden devir olanların iki yıllık toplu sözleşmesi bulunmakta, özel idareden gelen işçini...