Yaklaşık Maliyet

  • Sıralama

Hizmet Alımında Personel Ücretinin Belirlenmesi

Sayın Hocam, bilindiği üzere asgari ücretin 1300 TL. olacağı gündemdedir. Ancak kesin bir karar bulunmamaktadır. Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında 1500 TL. net maaş ödemesi yapılacak personelin, asgari ücretin % kaç fazla verileceği hus...

Araç Kiralamalarında Yaklaşık Maliyet, Yabancı Menşe ve Marka

Hocam İyi Günler; Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar gereği araç kiralamalarında KASKO DEĞERİNİN YÜZDE 2'SİNİ AŞAN BİR MALİYETTE ARAÇ KİRALAMA YAPILAMAYACAKTIR.Denmektedir. 1-İhaleye çıkılırken yaklaşık maliyeti nasıl tespit edilmeli, 2-Kiralamala...

Personel hizmeti olmayan hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet

Hocam iyi günler; Personel hizmeti olmayan bir hizmet alımı ihalesine ilişkin yaklaşık maliyet tespiti yapılırken müteahhit karı konulmadan ihaleye çıkılması sonucunda yapılması gerekenler. Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük sınır değeri olmakla b...

Artık Gün Hesaplama

KİK işçilik hesaplama modülünde artık gün hesaplama yapılırken, artık gün hesabında esas alınacak birim fiyat rakamı mı yoksa ulusal bayram ve genel tatil günleri hesabında esas alınacak kısmındaki rakam mı dikkate alacağız?

Araç Kiralama Bedeli

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı' nda belirtilen kasko sigortası değerinin % 2 limitinine KDV ile %20 yüklenici karı dahil midir, yoksa bulunan değere ayrıca ilave yapılacak mıdır?...

Personele Dayalı Hizmet Alımı ihalelerinde Yemek ve Yol Bedeli Gün Sayısı

4734 KİK Personele Dayalı Hizmet Alımı ihalelerinde 26 gün üzerinden yol ve yemek ücreti verilmektedir. Resmi tatillerde personel işe gelmediğinden bu yol ve yemek ücreti hak ediş tutarından kesilecek midir. İş kanunun 47 maddesinde Bu Kanun kapsamın...

Yaklaşık Maliyet

Hocam iyi günler; çıktığımız bir hizmet alımı ihalesinde yaklaşık maliyet 2014 yılı tutarlarına göre hesaplanmıştır. 2015 yılı itibari ile asgari ücret yeniden tespit edildiğinden yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerekiyor. Benim sorum ihalede yaklaş...

Hizmet Alım İhalesi Giyim Bedeli

İyi günler hocam, Kamu ihale genel tebliği 78.30 maddesi ç bendinde "Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konu...

Akaryakıt Alımında Yaklaşık Maliyet

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere Akaryakıt Ürünleri Mal Alım ihalesi için ihtiyaç duyulan, Yaklaşık Maliyetinin hazırlanma...

Asgari İşçilik Maliyeteri

Hocam merhaba, Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işlerinde KİK işçilik modülü kullanılarak bulunan iki tür birim maliyet bulunmaktadır. Bunlar; 1- Asgari işçilik maliyeti 2- Birim fiyatlar (Sözleşme ve genel giderler dahil maliyet) Buna göre;...