Yargı Kararları

  • Sıralama

Belediye Çalışanlarının Haberleşme Gideri

Bu Karar, belediye çalışanlarının cep telefonu konuşma ücretlerinin belediye bütçesinden ödenmesi sırasında kuruma ait olmayan bazı telefon numaralarına ait görüşme ücretlerinin yersiz ödenmesi ve ayrıca ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılmamas...

Kira Alacaklarının Zamanaşımına Uğratılması

Bu Karar, belediye mülklerinin kira alacaklarının zamanaşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi

Bu Karar, belediye tarafından personel ulaşım gideri için aylık olarak yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi üzerine verilmiştir.

Ulaşım Giderlerinin Damga Vergisi

Bu Karar, personel ulaşım gideri için aylık olarak yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi üzerine verilmiştir.

Kiraya Verilen Yerin Tahsilatının Eksik Yapılması

Bu Karar, kira taksitinin geç yatırılan tutarından faiz alınmaması üzerine verilmiştir.

Eğlence Vergisi Tahsilatının Yapılmaması

Bu Karar, eğlence vergisi tahakkuku yapıldığı halde tahsilatının yapılmaması ve bazı vergilerin zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmemesi

Bu Karar, belediye gelir kalemleri içinde tahakkuk etmiş olarak yer alan idari para cezaları ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Zabıta Para Cezalarının Zamanında Tahsil Edilmemesi

Bu Karar, belediye gelir kalemleri içinde tahakkuk etmiş olarak yer alan zabıta para cezaları ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zamanaşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Eğlence Vergisinin Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, eğlence vergisi tahakkuku yapıldığı halde tahsilatının yapılmaması ve verginin zaman aşımına uğratılması

Tahakkuku Yapılan Eğlence Vergisinin Tahsil Edilmemesi

Bu görüş; eğlence vergisi tahakkuku yapıldığı halde tahsilatının yapılmaması ve verginin zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.