Yargı Kararları

  • Sıralama

Borçlu Şirketten Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağı İçin Kanuni Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenebileceği

Bu Karar, borçlu şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağı nedeniyle, Vergi Usul Kanunun 10'uncu maddesindeki sorumluluğundan dolayı kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenebileceğine ilişkindir.

İhale Kararı Damga Vergisi

Bu Karar, belediye tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul ve işletme haklarının satış ve kiralama işlemlerinde; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı ve kiralaması yapılan gayrimenkul ve işletme haklarına ilişkin ihale kararları için damga v...

Belediye Ücret Tarifesinin Tahakkuk ve Tahsilatı

Bu Karar, belediye gelir tarifesine göre alınacak imar tadilat ücretinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmaması üzerine verilmiştir.

Katı Atık Ücreti

Bu Karar, gelir tarifesinde katı atık hizmetleri karşılığında otellerden alınacak ücretin eksik alınması üzerine verilmiştir.

Playstation Oyun Salonlarının Eğlence Vergisi

Bu Karar, playstation oyun salonlarından eğlence vergisinin alınmaması üzerine verilmiştir.

İlan ve Reklam Panolarından Düşük Vergi Alınması

Bu Karar, müstecir tarafından işletilen ilan ve reklam panolarında yayınlanan ilan ve reklamlardan işin şartnamesinde belirtilen toplam reklam alanına nazaran daha az vergi alınması ve vergiye esas tarifenin hatalı belirlenmesi üzerine verilmiştir.

Fiber Optik Kablo Döşenmesi ve 25 Yıl Kullanım Hakkı İzni

Bu Karar, İl Özel İdaresi ile bir İletişim Telekomünikasyon Ltd. Şti. arasında yapılan ve 6360 sayılı Kanun uyarınca On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasın...

Belediye Çalışanlarının Haberleşme Gideri

Bu Karar, belediye çalışanlarının cep telefonu konuşma ücretlerinin belediye bütçesinden ödenmesi sırasında kuruma ait olmayan bazı telefon numaralarına ait görüşme ücretlerinin yersiz ödenmesi ve ayrıca ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılmamas...

Kira Alacaklarının Zamanaşımına Uğratılması

Bu Karar, belediye mülklerinin kira alacaklarının zamanaşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi

Bu Karar, belediye tarafından personel ulaşım gideri için aylık olarak yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi üzerine verilmiştir.