Yargı Kararları

  • Sıralama

Gazete Satış Fiyatının Üzerinde Abonelik Bedeli Ödenmesi

Bu Karar, belediyenin yerel ve bölgesel gazetelere abone olması nedeniyle ödenen fiyatın, gazete satış fiyatının üzerinde olması nedeniyle verilmiştir.

Satın Alınan Gazetelerin Bayi Satış Fiyatından Fazla Bir Fiyatla Alınması

Bu Karar, belediyenin ilçesini ilgilendiren haberler nedeniyle alınıp dağıtılan ve faturada belirtilen gazete fiyatlarının gazetelerin bayi satış fiyatlarının üzerinde olması üzerine verilmiştir.

Kalkınma Ajansına Kanuni Payı İçin Gecikme Zammı

Bu Karar, Kalkınma Ajansına aktarılması gereken kanuni pay için gecikme zammı ödenmesi üzerine verilmiştir.

Başkanlık Katındaki Personele Giyim Eşyası

Bu Karar, belediyenin Başkanlık ve Meclis katında çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınması üzerine verilmiştir.

İşyeri Çalışma Ruhsat Harcı

Bu Karar, iş yerlerinin (belediyeye ait kiralık taşınmazlar da dahil) çalışma ruhsatının olmaması buna bağlı olarak ruhsat harçlarının alınmaması üzerine verilmiştir.

Avansın Kapatılması

Bu Karar, verilen ön ödemelerin (avans) mevzuatına uygun olarak süresi içinde kapatılmaması üzerine verilmiştir.

İlan Reklam Vergilerinin Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, ilan ve reklam vergileri ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Emlak Vergilerinin Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, emlak vergileri ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Bütçe İçi İşletmelerde Yapılan İndirimler

Bu Karar, belediyece işletilen bütçe içi işletme ile işlettiği yerlerde sunulan hizmetlerin bazı kişilere indirimli olarak sunulması üzerine verilmiştir.

Çevre Temizlik Vergisi Alacağının Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, tahakkuk etmiş olan çevre temizlik vergileri ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.