Yargı Kararları

  • Sıralama

Ulaşım Giderlerinin Damga Vergisi

Bu Karar, personel ulaşım gideri için aylık olarak yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmemesi üzerine verilmiştir.

Kiraya Verilen Yerin Tahsilatının Eksik Yapılması

Bu Karar, kira taksitinin geç yatırılan tutarından faiz alınmaması üzerine verilmiştir.

Eğlence Vergisi Tahsilatının Yapılmaması

Bu Karar, eğlence vergisi tahakkuku yapıldığı halde tahsilatının yapılmaması ve bazı vergilerin zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmemesi

Bu Karar, belediye gelir kalemleri içinde tahakkuk etmiş olarak yer alan idari para cezaları ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Zabıta Para Cezalarının Zamanında Tahsil Edilmemesi

Bu Karar, belediye gelir kalemleri içinde tahakkuk etmiş olarak yer alan zabıta para cezaları ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması ve alacağın zamanaşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Eğlence Vergisinin Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, eğlence vergisi tahakkuku yapıldığı halde tahsilatının yapılmaması ve verginin zaman aşımına uğratılması

Tahakkuku Yapılan Eğlence Vergisinin Tahsil Edilmemesi

Bu görüş; eğlence vergisi tahakkuku yapıldığı halde tahsilatının yapılmaması ve verginin zaman aşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Gazete Satış Fiyatının Üzerinde Abonelik Bedeli Ödenmesi

Bu Karar, belediyenin yerel ve bölgesel gazetelere abone olması nedeniyle ödenen fiyatın, gazete satış fiyatının üzerinde olması nedeniyle verilmiştir.

Satın Alınan Gazetelerin Bayi Satış Fiyatından Fazla Bir Fiyatla Alınması

Bu Karar, belediyenin ilçesini ilgilendiren haberler nedeniyle alınıp dağıtılan ve faturada belirtilen gazete fiyatlarının gazetelerin bayi satış fiyatlarının üzerinde olması üzerine verilmiştir.

Kalkınma Ajansına Kanuni Payı İçin Gecikme Zammı

Bu Karar, Kalkınma Ajansına aktarılması gereken kanuni pay için gecikme zammı ödenmesi üzerine verilmiştir.