Yargı Kararları

  • Sıralama

Belediye Gelirlerinin Zamanaşımına Uğratılmasında Sorumluluk

Bu Karar, Büyükşehir Belediyesi’nde gelir kalemleri içinde tahakkuk etmiş olarak yer alan imar para cezaları ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılmaması sonucunda alacağın zamanaşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Kamulaştırılan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Vergi Değerleri İle Maliklere Ödenen Kamulaştırma Bedelleri Arasında Fark Olması

ÖZET: Kamulaştırılan özel mülkiyete ait taşınmazların emlak vergisine esas vergi değerleri ile maliklere ödenen kamulaştırma bedelleri arasında fark olmasına rağmen cezalı emlak vergisi tarhiyatı yapılmaması.

Yasal Süresi İçinde Sözleşme İmzalamayan İsteklinin Geçici Teminatının Gelir Kaydedilip Kaydedilemeyeceği

KONU: Yasal süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyen isteklinin geçici teminatının eksik gelir kaydedilmesi.

Belediye Otomasyon Sistemi İle Akaryakıt Firmasının Pompasından Çıkan Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinin Farklılıklar İçermesi

KONU: Belediye tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin olarak Belediye otomasyon sistemi ile akaryakıt firmasının pompasından çıkan ödeme kaydedici cihaz fişlerinin önemli ölçüde farklılıklar içermesi ve bazı akaryakıt alımlarına ilişkin tesl...

Gayrimenkul Satışlarına İlişkin Karar Pulu ve Sözleşme Damga Vergilerini Doğuran Olay

Konu: Gayrimenkul Satışlarına İlişkin Karar Pulu ve Sözleşme Damga Vergilerini Doğuran Olay

Sayıştay Nezdinde Temyizde Süre

Süreye dikkat etmeden yapılan temyiz başvurularında verilecek karar

Hüküm Dışı Kaydının Kaldırılması

Konu: Hüküm Dışı Kaydının Kaldırılması

İşletme Hakkı Kirasına İlişkin Katma Değer Vergisi Ödenip Ödenmeyeceği

İşletme Hakkı Kirasına İlişkin Katma Değer Vergisi