Yargı Kararları

  • Sıralama

Spor Kulüplerine Nakdi Kaynak Aktarılması

Bu Karar, İl Özel İdaresi bütçesinden spor kulüplerine yardım yapılması üzerine verilmiştir.

Seminer Bedeli

Bu Karar, il genel meclis üyelerinin, İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı olarak bir Vakfın eğitim semineri adı altında yurt dışında düzenlediği programa katılması nedeniyle konaklama bedeli, organizasyon bedeli ve uçak bileti bedeli olarak ödeme y...

Eğitim Hizmet Bedeli

Bu Karar, bir dernek tarafından Kıbrıs’ta düzenlenen eğitim seminerine katılan meclis üyelerine ait eğitim hizmet bedeli ve uçak bedelinin il özel idaresi bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.

Seminer Harcırahı

Bu Karar, İl Genel Meclis Üyelerinin, İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı olarak bir Vakfın eğitim semineri adı altında düzenlediği programa katılması nedeniyle konaklama bedeli, organizasyon bedeli ve uçak bileti bedeli ödenmesi üzerine verilmişti...

Kartlı (Ön Ödemeli) Sayacın, Mekanik Sayaç İle Değiştirilmesinin Hukukiliği

Özet: ASKİ'nin tek taraflı olarak çıkardığı yönetmeliği gerekçe göstererek, iltihakî nitelikteki sözleşme ile, kartlı (ön ödemeli) sayacı zorunlu tutmasının; Türk Borçlar Kanununa, 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki yasaların, lafzı...

Öğrenciler İçin Eğitim Yardımı Yapılması

Bu Karar, belediye bütçesinden Eğitim Yardımı Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak, eğitim yardımı yapılması üzerine verilmiştir.

Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Bedellerinin Bütçeden Ödenmesi

Bu Karar, özel üniversitede eğitim gören öğrencilerin eğitim bedellerinin tamamının ya da bir kısmının, Belediye bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.

Öğrencilerin Özel Okul Ücretlerinin Ödenmesi

Bu Karar, Belediye ile özel bir kolej arasında yapılan protokol hükümleri gereğince, öğrencilerin özel okul harcamalarının, Belediye bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.

Belde Sınırları Dışındaki Kulüplere Yardım

Bu Karar, belediye bütçesinden, ilçe sınırları dışında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması üzerine verilmiştir.

Eğitim Yardımı

Bu Karar, Eğitim Yardımı Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak belediye bütçesinden eğitim yardımı yapılması üzerine verilmiştir.