Yargı Kararları

  • Sıralama

Başkanlık ve Meclis Katında Çalışan Personele Giyim Eşyası Alınması

Bu Karar, Başkanlık ve Meclis katında çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.

Öğrencilerin Eğitim Bedellerinin Staj Karşılığı Burs Adı Altında Ödenmesi

Bu Karar, öğrencilerin eğitim bedellerinin tamamının ya da bir kısmının, staj karşılığı burs adı altında belediye bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.

Dernek, Vakıf ve Birliklere Nakdi Kaynak Aktarılması

Bu Karar, İl Özel İdaresince dernek, vakıf ve birliklere nakdi kaynak aktarılması üzerine verilmiştir.

Seminer Ödemelerinde Limit

Bu Karar, bir dernek tarafından düzenlenen seminere katılan bazı belediye personeli ve meclis üyeleri için, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgenin öngördüğü tutarın üzerinde ödemede bulunulması üzerine ve...

Pasolig Kart Bedelinin Bütçeden Ödenmesi

Bu Karar, futbol taraftarlarının statlara girebilmeleri için kullanılan ve bedelinin ilgili kişiler tarafından ödenmesi gereken “Pasolig” kartın, kişilere ücretsiz dağıtılması ve bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanması üzerine verilmiştir.

Vakıfla Ortak Projede Valilik Onayı

Bu Karar, mahallin en büyük mülki idare amirinin izni olmaksızın vakıf işbirliğiyle gerçekleştirilen ortak hizmet projesi için gider yapılması üzerine verilmiştir.

Belediyenin Yaptığı Konutları Alanlara Kira Yardımı Yapılması

Bu Karar, belediyeye ait arsalar üzerinde belediye tarafından yaptırılan konutları satın alan vatandaşlara usulsüz kira ödemesi yapılması ve ilamsız icra giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.

Maden Sahalarının Yeterince Denetlenmemesi ve Tedbirlerin Alınmaması

Bu Karar, maden sahalarının yeterince denetlenmemesi ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tedbirlerin alınmaması nedeniyle hizmet kusuru bulunup bulunmadığına karar verilebilmesi için mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğine i...

Spor Kulüplerine Yapılan Nakdi Yardım

Bu Karar, belediyece sporu teşvik etmek amacıyla spor kulüplerine yapılan nakdi yardım tutarının mevzuatta öngörülen oranın üzerinde olması üzerine verilmiştir.

Temsil Ağırlama Kapsamında Olmayan Konaklama Giderlerinin Ödenmesi

Bu Karar, belediye tarafından karşılanmaması gereken ve ayrıca temsil ağırlama kapsamında olmayan konaklama giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.