Yargıtay

  • Sıralama

İkna Suretiyle İrtikap

Bu Karar, irtikap suçu ile korunan hukuki yarar ve bu bağlamda suçun topluma karşı suçlar bölümünde düzenlenmesi karşısında bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamının, diğer bir ifadeyle kamunun olduğu, eylemin belirli bir kişinin zar...

Doğrudan Temin Yöntemine İlişkin Teklifin Değiştirilmesi Fiilinin Suç Niteliği

Bu Karar, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımda idareye verilen teklif mektubundaki rakamın diğer teklif verenlerin miktarından daha düşük göstermek amacıyla değiştirilmesinin hangi suçu oluşturduğuna ilişkindir.

Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kez Zimmet Suçunu İşlemek ve Bunun Açığa Çıkmasını Hileli Hareketlerle Gizlemeye Çalışmak Eylemi

Bu karar, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez zimmet suçunu işlemek ve bunun açığa çıkmasını hileli hareketlerle gizlemeye çalışmak eylemlerinin, zincirleme nitelikli zimmet suçunu oluşturacağı ve suça konu...

Birden Fazla Kez İşlenen ve Gizlenmeye Çalışılan Zimmet Suçunun Niteliği

Bu Karar, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez zimmet suçunun işlenmesi ve bunun açığa çıkmasının hileli hareketlerle gizlenmeye çalışılmasının zincirleme nitelikli zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağı il...

Çalıştığı İş Yerinde Kasadan İzinsiz Para Alınması

İş yerinde zaman zaman ücret karşılığında çalışanın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanarak işyerine ait kasadan izinsiz para alması durumunda yapılacak işlemler hakkında…

Kentsel Sit Alanı İçerisinde Usulüne Uygun Olmayan İnşaatlarda Sorumluluk

Kentsel sit alanı içerisindeki kültür varlığını ilgilendiren projede aykırılık saptanması durumunda, yapım sürecinde görev alanların hukuki sorumluluğu hakkında…

Memurların, Kurumları ile İş Yapanlardan Menfaat Temin Etmesi

Orman İşletme Şefliğinde görev yapan memurun, adı geçen şeflik ile iş yapanlardan görevi kötüye kullanarak para temin etmesi ve mağduriyete neden olması sonucunda oluşan suç hakkında...

Acil Olduğu Gerekçesiyle Pazarlık Usulü İle Yapılmış Olmasına Rağmen İşin Zamanında Bitirilmemesi Halinde Öngörülen Cezai Şartın Uygulanmaması ve Aciliyet Gerekçesine Aykırı Olarak Ek Süre Verilmesi Eyleminin Hangi Suçu Oluşturacağı

Belediye başkanı ve ihale yetkilisi olan sanığın, sahil yolları sathi kaplama işini açık ihale usulü hükümleri yerine, yaz aylarında beldede yoğun nüfus artışı sebebiyle turizm sezonunda yapılamayacağından bahisle acil yapılması gerekliliğine işaret...

Tahsil Edilen Fatura Paralarını Mal Edinen Tahsildarın Olayın Ortaya Çıkmasını Engelleyen Fiillerinin Tamamının Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturacağı

Y. Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ait işletme şefliğinde tahsilat memuru olarak görev yapan sanığın, fatura ödemesi yapan abonelerden tahsil ettiği paraları fiilinin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla mal edindiği anlaşıldığından, eyle...

Basit ve Nitelikli Zimmet Suçu Belirlemesinde Hileli İşlemin Niteliğinin Önemi

Veznedar olarak görev yapan sanığın zimmet eyleminin kurum kayıtlarının kontrolü sırasında uyumsuzluğun belirlenmesi neticesi daire içi basit bir araştırma ile tespit edildiği, kullanılan kaba hilenin zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya elverişli ol...