Yargıtay

  • Sıralama

Basit ve Nitelikli Zimmet Suçu Belirlemesinde Hileli İşlemin Niteliğinin Önemi

Veznedar olarak görev yapan sanığın zimmet eyleminin kurum kayıtlarının kontrolü sırasında uyumsuzluğun belirlenmesi neticesi daire içi basit bir araştırma ile tespit edildiği, kullanılan kaba hilenin zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya elverişli ol...

Suç Tarihinden Sonra Yapılan Değişiklikle Ağırlaştırılan Cezanın Önceki Fiile Uygulanıp Uygulanamayacağı

Tapu Sicil Müdürlüğünde görev yapan sanığın, yöneticisi olduğu apartmana ilişkin tapu kayıtlarından fotokopi almak isteyen müştekiden bu iş karşılığında para istemesi eyleminin, 01.09.2005 suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK'nin 257/3. maddesinde dü...

İhalesiz Başlayan İşlerin İhale Belgelerinin İşin Devamı Esnasında Tanzim Edilmesi Halinin Suç Niteliği

Belediye Başkanı sanık tarafından Belediyeye ait bir kısım yapım işleri ihalesiz olarak firma sahibi sanığa yaptırıldıktan sonra, ihale evraklarının düzenlendiği olayda; işlerin yapılma tarihleri ile ödemeye esas ihale evraklarının düzenlenme tarihle...

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Soruşturulması Usulü (Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu-Zimmet Suçu Ayrımı)

Suç tarihinde köy muhtarı olarak görev yapan sanığın, bu sıfatı nedeniyle kendisine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetince belirlenen listedeki hak sahibi şahıslara dağıtılmak üzere tutanak ile teslim edilen kömürü ihtiyaç sahipler...

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturacak Eylemlerden Dolayı Sulh Ceza Mahkemesinde Yargılaması Süren Olayla İlgili Olarak Asliye Ceza Mahkemesince Verilen Cezanın Temyiz İncelemesinde Her İki Dosyanın Da Birleştirilmesi Gerektiği

İl Özel idaresi ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme ile okul inşaatıyla ilgili projenin inceleme ve onayı aşaması ile inşaat sahasına uygulanmasında görev alan sanıkların, sözleşmeye aykırı olarak yapılan duvar ve korkuluğun proje onayını...