Yargıtay

  • Sıralama

Kamu Görevlisinin Düzenleme Yetkisinin Bulunmadığı Belgelerde Sahtecilik Yapmasının Hangi Suçu Oluşturduğu

Belediye Meclis üyesi olan sanığın, yetkisi bulunmadığı halde kendisini belediye başkan vekili olarak tayin eden 18.03.2004 tarihli yazı ile 25.03.2004 tarihli yapı ruhsatını sahte olarak düzenleyip imzalamaktan ibaret eylemlerinin kamu görevlisinin...

Belediye Başkanın İşlem Tesis Edilmesini Gerektiren İdare Mahkemesi Kararlarını Tebliğe Rağmen Uygulamaması

Belediye başkam olan sanığın, muhatap şirket hak­kında 3194 sayılı Yasa 'nın 32 ve 42. maddeleri uyarınca işlem tesis edilmesini gerektiren idare mahkemesi kararlarını tebliğe rağmen uygulamadığı, sözkonusu şirkete yazılan ihtar yazılarının gereğini...

Belediyenin Yıkım Kararı Alınan Binaların Yıkım İşlerini Tamamlayamadıklarını Beyanları Karşısında Bilirkişi Değerlendirmesi Yapma Gerekliliği

Sanıkların; görev yaptıkları Belediyenin, yıkım kararı alınan binaların tamamını yıkmaya yetecek derecede personel ve ekipmana sahip olmadığını, bu nedenle yıkım işi için periyodik olarak ihaleler düzenlediklerini, ancak ihalelere katılım olmaması ne...