Yargıtay

  • Sıralama

Atıksu Arıtma Tesisi Kuran İşletmeden Su Alacağının Tahsili

ÖZET: Atıksu arıtma tesisleri, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde tesbit edilen limitler aşılarak kurulmuş veyönetmelik maddeleri gereğince İdarenin saptadığı koşullar yerine getirilmemişse, aksine delil getirilmediği sürece, m...