Yargıtay

  • Sıralama

Rödovans Sözleşmesinde Teknik Nezaretçi Ücreti

Bu Karar; maden sahasında görevlendirilmesi zorunlu olan teknik nezaretçiye ait ücretin, rödovans sözleşmesinde belirtilmesi ve buna uyulmaması sonucuna ilişkindir.

Eğitim ve Öğretim Giderlerinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili

Bu Karar; uzmanlık eğitimine başladıktan sonra istifa edilmesi nedeniyle, eğitim süresince fiilen yapılan tüm harcamalara ilişkin belgelerin getirtilmesine ve eğitimden kaynaklanan borcu bilirkişiye heşaplattırılarak, yüklenme senedinde belirtilen üs...