Yargıtay

  • Sıralama

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kararların Kesinleşme Tarihi

Özet: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların, kararın arkasına yazılan yanlış kesinleştirme tarihinde değil, suça sürüklenen çocuk müdafii tarafından karara yapılan itiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesinin itirazın reddine karar verdiğ...