Yargıtay

  • Sıralama

Şirketin Durumunu Kanuna Uygun Hale Getirmesi İçin Süre Belirleyeceği, Bu Süre İçinde Durum Düzeltilmezse, Mahkemece Şirketin Feshine Karar Verilmesi

Bu Karar; şirketlerin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurulu toplanamıyorsa, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, şirketin durumunu kanuna uygun hale getirmesi için bir süre belirleyeceğin...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kararların Kesinleşme Tarihi

Özet: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların, kararın arkasına yazılan yanlış kesinleştirme tarihinde değil, suça sürüklenen çocuk müdafii tarafından karara yapılan itiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesinin itirazın reddine karar verdiğ...